Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΕΝ

Παραθέτουμε στην συνέχεια το νέο Δ.Σ της ΠΕΝΕΝ (Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη) σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβαν στις πρόσφατες εκλογές μας.

Διαβάστε ακόμα