Το νέο υβριδικό πλοίο «Auto Achieve» κατέφτασε στο λιμάνι του Γκέτεμποργκ

Ένα νέο υβριδικό πλοίο με το όνομα «Auto Achieve» παρουσιάστηκε στο Γκέτεμποργκ από την UECC.

Η ονοματοδοσία του πλοίου έγινε στις 16 Νοεμβρίου στο λιμάνι του Γκέτεμποργκ. Το πλοίο θα προσεγγίζει το λιμάνι του Γκέτεμποργκ κάθε εβδομάδα μετά την έναρξη της εμπορικής του δραστηριότητας.

Το πλοίο έχει μήκος σχεδόν 170 μέτρα και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 3.600 αυτοκίνητα στα δέκα καταστρώματα του. Θα μπορεί επίσης να μεταφέρει άλλα είδη βαρύτερων οχημάτων και.

Το Auto Achieve τροφοδοτείται από Hybrid LNG και μπαταρία. Αυτό μειώνει τις εκπομπές βελτιώνοντας τη λειτουργική απόδοση. Το πλοίο συμμορφώνεται ήδη με τους στόχους που έχει θέσει ο ΙΜΟ για το 2030 για την επίτευξη μείωσης 40% στην ένταση του άνθρακα.

Η UECC δηλώνει ότι το πλοίο επιτυγχάνει μείωση CO2 κατά 25%, εκπομπές SOX και σωματιδίων κατά 90%, και εκπομπές NOX κατά 85% από τη χρήση LNG. Το πλοίο είναι επίσης συμβατό με άλλα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως βιο-LNG και συνθετικά καύσιμα.

Το νέο πλοίο θα ενταχθεί σε μια υπηρεσία που ξεκίνησε η UECC τον Απρίλιο του 2022. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ξεκίνησε για τη μεταφορά οχημάτων και άλλου κυλιόμενου φορτίου και θα ελλιμενίζεται στο λιμάνι του Γκέτεμποργκ κάθε εβδομάδα.

Διαβάστε ακόμα