Το πρότυπο ISO 50001 αποδόθηκε στην Tsakos

Ship_Energy_Management

Η Lloyd’s Register βράβευσε την Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) με το πρότυπο ISO 50001, που πιστοποιεί τη δέσμευση της TCM να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή αποδοτικότητά της, κάνοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και της διατήρησης σε ολόκληρο τον στόλο της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System) εφαρμόζεται στην διαχείριση των πλοίων του στόλου των πετρελαιοφόρων και των χημικών τάνκερ που πλέουν παγκόσμια και ενσωματώνουν τους κανονισμούς ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης του ψηφίσματος Α.741 (18) του IMO.

“Η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 50001 ήταν ένα ορόσημο για την TCM”, δήλωσε σχετικά ο Βασίλης Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Τσάκου, σε μια τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Σωκράτης Δημακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της TCM, επεσήμανε ότι η διαχείριση ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας για τις εργασίες του πλοίου, αφού το κόστος καυσίμου αποτελεί βασικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα η υψηλή ενεργειακή απόδοση απαιτείται πλέον από το θεσμικό πλαίσιο που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση ISO 50001 “ήταν απαραίτητη για να δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να έχει ένα σύστημα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνεχή βάση”.

Η TCM έχει ήδη επιτύχει την πιστοποίηση σε μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, μεταξύ των οποίων και το πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το OHSAS 18001 για την υγιεινή και την ασφάλεια και το πρότυπο ISO 9001 για ποιοτική διαχείριση. Επίσης, η Μαρία Τσάκου της Ακαδημίας της TCM έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως Εγκεκριμένος Πάροχος Εκπαίδευσης από τη Lloyd’s Register, ενώ έχει πιστοποιηθεί και με το BS EN ISO 9001:2008 Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Lloyd’s Register.

Το πρότυπο ISO 50001 είναι ένα προαιρετικό διεθνές πρότυπο συστήματος διαχείρισης ενέργειας που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Προσφέρει στις εταιρείες μια συστηματική προσέγγιση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης και της κατανάλωσης.

Προσφέρει επίσης στις ναυτιλιακές εταιρείες έναν τρόπο για να μειώσουν δραστικά την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις συνεπακόλουθες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Το πρότυπο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και σαφή προσέγγιση για την έξυπνη χρήση της ενέργειας, παρέχοντας στις εταιρείες ένα πλαίσιο διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και, εν τέλει, ενός τρόπου να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαβάστε ακόμα