« Το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο και οι προοπτικές ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα »

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος Poseidon Med II (PMII), ενημερωτική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε), η οποία απευθύνθηκε σε φορείς των Αρμοδίων Αρχών του Λιμένα καθώς επίσης και σε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πρόοδο των εργασιών των επιμέρους δράσεων του PMII και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων με εστίαση τον λιμένα Ηγουμενίτσας. Έμφαση δόθηκε επίσης στις εν γένει προοπτικές ανάπτυξης του ΥΦΑ στη Δυτική Ελλάδα.

Την εκδήλωση, χαιρέτισε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας κος Ανδρέας Νταής. Εν συνεχεία, οι εταίροι του PMII παρουσίασαν την εφοδιαστική αλυσίδα του Προγράμματος (Μαρία Φωτιάδου ΔΕΠΑ), την παρακολούθηση των αερίων ρύπων στο λιμένα της Ηγουμενίτσας (Αδάμης Μητσοτάκης, ΕΚΕΤΑ) και τη συμβολή των εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα στον ανεφοδιασμό της Δυτικής Ελλάδας (Τατιάνα Ελευθεριάδου, ΔΕΣΦΑ). Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας εντός του λιμένα (Xρήστος Σολομωνίδης, Ρογκάν), αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ (Αναστασία Κουβερτάρη , Lloyd’s Register), ήταν μερικές από τις επιπλέον θεματικές που κάλυψαν οι εταίροι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις λειτουργίες του ανεφοδιασμού ΥΦΑ, τη διαθέσιμη τεχνολογία, τις δικλείδες ασφαλείας και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη των εγχειριδίων λιμένα για το μελλοντικό ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;
Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι Ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.
Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Διαβάστε ακόμα