ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τροποποιητικός πίνακας δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης πλοίων

Tροποποιητικός πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2020 έως 31-10-2021, με ορθή επανάληψη ως προς τους Α/Α αριθμούς 45 και 52.

Τροποποιητικές δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης περιόδου 2020-2021