Χρηματικά βραβεία σε παιδιά ναυτικών που φοιτούν σε ΑΕΙ

xrimatika_vraveia-

Χρηματικά βραβεία θα χορηγήσει, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η εστία Ναυτικών στα παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Προκειμένου να γίνει κάποιος δικαιούχος ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Ο δικαιούχος πρέπει να έχει απαραίτητα διαγωνισθεί επιτυχώς στο ελάχιστο όριο μαθημάτων (υποχρεωτικά και κατά επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής και των δύο εξαμήνων και η γενική βαθμολογία που θα προκύψει από τις επιμέρους βαθμολογίες να μην είναι μικρότερη από 8.

– Προκειμένου για πτυχιούχους, αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής ότι ο/η ενδιαφερόμενος /η έχει ονομαστεί πτυχιούχος με μέσο όρο βαθμολογίας 8 και άνω .

Για περισσότερες διευκρινήσεις τα ενδιαφερόμενα τέκνα των ναυτικών θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210-4176059 (εσωτ.102) ή να επισκεφτούν αυτοπροσώπως την εστία Ναυτικών στην οδό Φίλωνος 97-99 στον Πειραιά. Επίσης πληροφορίες μπορούν να βρουν και στην ιστοσελίδα της Εστίας Ναυτικών.

Διαβάστε ακόμα