Χρονοναύλωση για το φορτηγό πλοίο Maera της Diana Shipping

Στην ανακοίνωση της χρονοναύλωσης από την Unico Logistics Co., Ltd., προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping του Συμεών Παληού., για το Panamax φορτηγό πλοίο Maera.

Το κόστος του ναύλου θα είναι περίπου 11,900 δολάρια ημερησίως μείον 5% προς τρίτους, ενώ η ελάχιστη περίοδος ναύλωσης θα είναι 9 μήνες και η μέγιστη 11. Η χρονοναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Το Maera ήταν ναυλωμένο στην Transgrain Shipping B.V. Με 8,500 δολάρια ημερησίως μείον 5 % προς τρίτους για μια περίοδο 68 ημερών.

Διαβάστε ακόμα