Χρονοναύλωση με σημαντικά κέρδη για πλοίο της ελληνικής ναυτιλιακής Diana Shipping Inc.

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc. ανακοίνωσε, την συμφωνία χρονοναύλωσης με την Western Bulk Carriers AS, για ένα από τα φορτηγά πλοία της Ultramax, και πιο συγκεκριμένα το m/v DSI Altair.

Το ημερήσιο ύψος του ναύλου είναι 13.800 δολάρια, μείον την προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο τουλάχιστον έως τις 10 Αυγούστου 2024 με μέγιστη ημερομηνία στις 10 Οκτωβρίου 2024. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου 2023.

Το «DSI Altair» είναι ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου Ultramax μεταφορικής ικανότητας 60.309 dwt που κατασκευάστηκε το 2016.

Η χρονοναυλωση τους «DSI Altair» αναμένεται να αποφέρει περίπου 5,60 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται από 42 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 10 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 7 Panamax και 10 Ultramax. Σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια dwt με μέση ηλικία των πλοίων τα 10,17 έτη.

Διαβάστε ακόμα