Yπέρ των κανόνων ασφαλείας κατά τη διακίνηση φορτίων oι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ

Εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες μια επίκαιρη συζήτηση στα ΜΜΕ, στα social media αλλά και στα θεσμικά όργανα (βουλή, Ευρωβουλή) αναφορικά με τα δύο συμβάντα διαρροής των επικίνδυνων υλικών αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη (ένα στη Ρεντίνα στο χερσαίο οδικό δίκτυο και ένα κατά τη διάρκεια φόρτωσης container σε πλοίο).

Έχουμε ήδη επισημάνει με δηλώσεις μας στα Μ.Μ.Ε. ότι πράγματι στην Ο.Λ.Θ. ΑΕ δεν αποθηκεύονται ούτε επεξεργάζονται και συσκευάζονται τέτοιου είδους επικίνδυνα τοξικά απόβλητα και η διακίνηση τους γίνεται με τήρηση του κώδικα ασφάλειας σε κάθε περίπτωση.

Τα φορτία αυτά φτάνουν στο λιμάνι όταν πραγματοποιείται η φόρτωση τους στο πλοίο (fly σύμφωνα με την λιμενική ορολογία), αφού έχουν περατωθεί οι τελωνειακές διατυπώσεις, που αφορούν εκτός των άλλων στην ταυτότητα του φορτίου και καθορίζουν το είδος και τα μέτρα ασφάλειας.

Θυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους στο λιμάνι η τήρηση κάθε κανόνα ασφαλούς διακίνησης αποτελεί προτεραιότητα που αφορά στη κυριολεξία τη ζωή μας και ότι κατά το παρελθόν με παρεμβάσεις των εργαζόμενων του λιμανιού αποφεύχθηκε μια ακόμη «κερδοφόρος αναπτυξιακή επένδυση» της Νεοχημικής του κυρίου Λαυρεντιάδη, αυτή της εγκατάστασης μόνιμων δεξαμενών αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών στη βάση του 6ου προβλήτα δηλ. σχεδόν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, καθώς και πολλές άλλες παρεμβάσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων φορτίων.

Θεωρούμε ότι σήμερα η επικέντρωση της συζήτησης στο κομμάτι της «φόρτωσης» στο πλοίο, δεν αναδεικνύει το συνολικό και πραγματικό πρόβλημα, που είναι ο έλεγχος για την πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας από την παραγωγή και καθ’ όλη την αλυσίδα συσκευασίας αποθήκευσης και μεταφοράς (χερσαία – σιδηροδρομική και θαλάσσια) τέτοιων και αντίστοιχων φορτίων καθώς επίσης και στις «διατυπώσεις» τις σχετικές με την πιστοποίηση, την σήμανση και την έκδοση συνοδευτικών εγγράφων.

Μπορεί να είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο, η περιβαλλοντική νομοθεσία και ο κώδικας ασφάλειας για τη διαχείριση επικινδύνων και τοξικών ουσιών και αποβλήτων, με την ενσωμάτωση πάντα των ευρωπαϊκών οδηγιών και….αρκετά «ακριβό» λόγω της επιβολής προστίμων από ΕΕ, υπολείπεται όμως το σύστημα ελέγχου περί την τήρηση του και την επιβολή ποινών για την καταστρατήγηση του.

Είναι σημαντικό λοιπόν με διαφανείς διαδικασίες ο ελεγκτικός μηχανισμός να προχωρήσει σε πλήρη «έλεγχο», απόδοση ευθυνών και επιβολή ποινών. Να ενεργοποιηθεί δηλαδή ο αυστηρός έλεγχος του τρόπου αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων που παράγουν, διαχειρίζονται και διακινούν επικίνδυνα και τοξικά υλικά και απόβλητα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις Τελωνειακές Αρχές, τη ΔΙΕΤΑ κ.ά) .

Τέλος επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας το γεγονός ότι η «πώληση» του λιμανιού, που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ και τη Κυβέρνηση, δυστυχώς θα γίνει εκτός των υπολοίπων, η θρυαλλίδα για την απώλεια κάθε ελεγκτικού ρόλου σε ζητήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας (safety), με απρόβλεπτες συνέπειες και γι αυτό η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού όπως και η ενίσχυση των υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας πρέπει να είναι στο κέντρο της διεκδίκησης της πόλης και των πολιτών.

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα