Υπουργείο Υγείας: Καραντίνα και μέτρα προστασίας από τον Covid σε κρουαζιερόπλοια-οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες για πρόληψη της CoViD-19 και αντιμετώπιση κρουσμάτων κατά την κρουαζιέρα, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Οι οδηγίες περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκου, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Επισημαίνεται πως οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό επιβατών και πληρώματος στο πλοίο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα φυσικής απόστασης και ενδεχόμενης ατομικής απομόνωσης και καραντίνας επιβατών και πληρώματος στις καμπίνες τους.

Να μπορούν, παράλληλα, να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να θέσουν ατομικά και προσωρινά σε απομόνωση ή καραντίνα (σε μονόκλινη καμπίνα) επιβεβαιωμένα κρούσματα και επαφές: το 5% επιβατών και πληρώματος και 1% για όσα πλοία μπορούν να αποβιβάσουν πλήρωμα και επιβάτες.

Όλοι οι ταξιδιώτες (επιβάτες και πλήρωμα) οι οποίοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στην χώρα επιβίβασης, θα πρέπει να ελέγχονται για SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας επιβίβασης.

Για παράδειγμα, εντός 72 ωρών πριν από την άφιξη τους στο κρουαζιερόπλοιο, με μοριακό ή ταχύ αντιγονικό τεστ.

Σε επιβάτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 60 χρόνων ή ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα (χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, υπέρταση, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένα άτομα, σοβαρή παχυσαρκία άτομα με δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 40), θα πρέπει να ζητείται να επισκεφθούν γιατρό πριν το ταξίδι για να εξεταστούν και να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν.

Οι ταξιδιώτες που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό ώστε να εμβολιαστούν πριν το ταξίδι.

Εξοπλισμός

Θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας: επαρκείς προμήθειες απολυμαντικών, ειδών υγιεινής χεριών, χαρτομάντηλων, μασκών προσώπου και ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων.

Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχουν επαρκείς προμήθειες διαγνωστικών τεστ (kits διαγνωστικών RT-PCR τεστ ή/και ταχεία αντιγονικά τεστ), ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή στο πλοίο και προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας (ιατρικές μάσκες προσώπου, μάσκες υψηλής προστασίας με φίλτρο, εξαρτήματα προστασίας ματιών, γάντια και μακρυμάνικες αδιάβροχες ρόμπες.

Επιβάτες με συμπτώματα συμβατά με ενδεχόμενο κρούσμα COVID-19 και πιθανή έκθεση στον κορωνοϊό θα πρέπει να αποτρέπονται να ταξιδέψουν.

Οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 ή πληροί τον ορισμό της επαφής ή έχει ελεγχθεί ως θετικό για SARS-CoV-2 με RT-PCR τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) δε θα γίνεται δεκτό για επιβίβαση στο πλοίο.

Έλεγχος

Για το προσωπικό, προτείνεται η καθημερινή ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας ή ο αυτοέλεγχος και η άμεση αναφορά στους προϊστάμενους οποιουδήποτε ήπιου ή σοβαρού συμπτώματος συμβατού με COVID-19 είναι υψίστης σημασίας.

Οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος με θερμοκρασία από 38 και άνω θα πρέπει να αυτο-απομονώνεται άμεσα, να του παρέχονται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας) και να ενημερώνει τον προϊστάμενό του και το ιατρικό προσωπικό.

Πριν την έναρξη των ταξιδιών, θα πρέπει να έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για να εξασφαλιστεί πως τα κρουαζιερόπλοια έχουν επαρκή εργαστηριακά τεστ του SARS-CoV-2 στο πλοίο ή να έχουν συνάψει συμβάσεις με εργαστήρια στην ξηρά, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πιθανού κρούσματος σε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος ή για να χρησιμοποιηθούν για τον τακτικό έλεγχο επιβατών και πληρώματος.

Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα του εργαστηρίου του πλοίου να διεξάγει τα τεστ στο πλοίο με πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα των υπηρεσιών των ιατρικών εργαστηρίων.

Επίσης, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ειδικών Νοσημάτων (ECDC) για τη δειγματοληψία και την εξέταση των κλινικών δειγμάτων.

Περίθαλψη

Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρείες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η μεταφορά σε χώρους περίθαλψης και υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος στους λιμένες προορισμού εάν απαιτηθεί για τους επιβάτες και για το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιακομιδής.

Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα βάσης (home port) και κάθε τυχών επιπρόσθετων λιμένων έκτακτης ανάγκης (contingency ports).

Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρείες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός των μελών του πληρώματος.

Επιπλέον, συνιστάται οι εταιρείες να έχουν αναπτύξει σχέδια επαναπατρισμού, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για τον μερικό ή πλήρη επαναπατρισμό όλων των μελών του πληρώματος και των επιβατών.

Ο επαναπατρισμός των επιβατών και του πληρώματος είναι ευθύνη των διαχειριστριών εταιρειών και θα πρέπει να γίνετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Καραντίνα

Πριν από την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει η διαχειρίστρια εταιρία, το λιμάνι βάσης (home port) και κάποιοι από τους λιμένες έκτακτης ανάγκης (contingency ports), να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων καραντίνας επιβατών και μελών πληρώματος.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες, καθώς και η κάλυψη του κόστους της καραντίνας και των λοιπών υγειονομικών μέτρων. Εάν τα άτομα τα οποία θα τεθούν σε καραντίνα είναι κάτοικοι της Ελλάδας, τότε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η καραντίνα μπορεί να λάβει χώρα στην κατοικία του ταξιδιώτη.

Οι διαδικασίες μεταφοράς των ατόμων που θα τεθούν σε καραντίνα θα πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου.

Οι στενές επαφές θα πρέπει να αποβιβαστούν όσο το δυνατόν συντομότερα από το πλοίο και να τεθούν σε καραντίνα σε εγκαταστάσεις στην στεριά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απομόνωση

Πριν την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει η διαχειρίστρια εταιρεία, ο λιμένας βάσης (και κάθε τυχών επιπρόσθετος λιμένας έκτακτης ανάγκης) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων απομόνωσης και περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ-συμφωνημένες στους προαναφερόμενους λιμένες, καθώς και η κάλυψη του κόστους της απομόνωσης και περίθαλψης και των λοιπών υγειονομικών μέτρων.

Κάθε άτομο που πληροί τον ορισμό του πιθανού κρούσματος θα πρέπει να εξεταστεί και, εάν πληροί τον ορισμό του επιβεβαιωμένου κρούσματος, να αποβιβαστεί και να τεθεί σε απομόνωση σε εγκαταστάσεις στην στεριά.

Ψυχαγωγία

Μεγάλος αριθμός ατόμων πρέπει να αποτρέπεται σε αυτούς τους χώρους (κινηματογράφους), για να διατηρείται η κατάλληλη φυσική απόσταση.

Η συχνότητα των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μπορεί να αυξάνεται προκειμένου να μειώνεται ο αριθμός των παρευρισκομένων.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα αυτών των χώρων πρέπει να καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

Οι σταθμοί απολύμανσης χεριών των επιβατών με απολυμαντικό διάλυμα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο των χώρων ψυχαγωγίας, ενώ το πλήρωμα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιβατών με την υγιεινή των χεριών.

Στους χώρους ψυχαγωγίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χειρουργικές μάσκες (ή μάσκες υψηλής προστασίας στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες για το κοινό και υπάρχουν επαρκής ποσότητες δίνοντας προτεραιότητα στους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας). Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες κοινότητας.

Οι τραγουδιστές, όταν τραγουδάνε, δεν χρειάζεται να φοράνε μάσκα προσώπου, αλλά θα πρέπει να τηρείται φυσική απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων.

Συνιστάται οι εγκαταστάσεις να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Σε όλες τις περιοχές του καζίνο θα πρέπει να εφαρμόζεται φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Χειρουργικές μάσκες (ή μάσκες υψηλής προστασίας στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες για το κοινό και υπάρχουν επαρκής ποσότητες, δίνοντας προτεραιότητα στους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας).

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες κοινότητας.

Τα γυμναστήρια θα πρέπει να λειτουργούν μόνο με 1 άτομο ανά 10 τ.μ. καθαρής επιφάνειας δαπέδου, και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση με τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων στην είσοδο.

Διαβάστε ακόμα