«Ζητούμενα η προσέλκυση νέων και η παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα»

pno_Ολοκληρώθηκαν αργά χθές το απόγευμα οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της ΠΝΟ με την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας για το 36ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2016.

Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης του Συμβουλίου, αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν τόσο ο απολογισμός του έργου της Διοίκησης του 2015, όσο ο προγραμματισμός δράσης του 2016.

Κοινή ήταν η διαπίστωση και σύσσωμο όλο το σώμα των αντιπροσώπων καταδίκασε «την καταβαράθρωση και ισοπέδωση των ελάχιστων δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτεργατών αλλά και όλων των εργαζομένων, που έχουν απομείνει, ύστερα από την βάρβαρη και ανάλγητη πολιτική των τριών κοινωνιοκτόνων εθνοκτόνων Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων, που υιοθετήθηκαν από όλες τις Κυβερνήσεις (στην περίοδο 2010-2015), με αποτέλεσμα την αποσάθρωση των μέχρι τότε κεκτημένων δικαιωμάτων τους, τα οποία με πολλές προσπάθειες και αγώνες δεκαετιών κατάφεραν να κατακτήσουν».

Παράλληλα το σώμα κατάγγειλε την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές σχέσεις, «ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο χώρο της ναυτικής εργασίας και την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, τον στραγγαλισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος των ναυτεργατών, εν ενεργεία – συνταξιούχων, και των οικογενειών τους» όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Το Γενικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι οξύνεται συνεχώς η ανεργία του κλάδου με την δραματική μείωση των θέσεων εργασίας, η οποία κυρίως οφείλεται «στην ακολουθούμενη φιλοεφοπλιστική πολιτική των εκάστοτε Κυβερνώντων, οι οποίοι παρά τα κατά καιρούς εκφραζόμενα ευχολόγια και υποσχέσεις προς την Ομοσπονδία μας όχι απλά ουδέν ουσιαστικό πράττουν αλλά συνεχώς αποφασίζουν μειώσεις οργανικών συνθέσεων θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια την ασφάλεια των πλοίων, των δρομολογίων, των επιβατών και του πληρώματος.

Ταυτόχρονα απαιτεί την άμεση καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, που ξεπερνά το 50% του συνόλου των εργαζομένων και όλες οι προσλήψεις σε όλα τα πλοία τα οποία φορολογούνται με το ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 27/75, να γίνονται μέσω του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται στους ναυτεργάτες η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η ασφάλισή τους στο ΝΑΤ και ανταπόκριση επιτέλους του ΓΕΝΕ στο ρόλο για τον οποίον ιδρύθηκε, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιας οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων ναυτικών».

Απαίτηση όλου του κλάδου είναι η επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτικών στο προ των τριών Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη προσέλκυση νέων και παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα, με άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

«Η ιδιαιτερότητα του ναυτικού επαγγέλματος απαιτεί την εξαίρεση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών από την επιδιωκόμενη από την Κυβέρνηση ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής και επικουρικής ασφάλισης σε ένα φορέα κυρίας σύνταξης και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης αντίστοιχα.

Η υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας με την ταυτόχρονη και η αυτονόητη υποχρέωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών για το συνεχή έλεγχο της σωστής εφαρμογή τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα» επισημαίνει ο γ.γ. της ΠΝΟ, Ιωάννης Χαλάς:

«Επιβεβλημένη επίσης είναι η άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των συνταξιούχων ναυτεργατών από τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων – κυρίων και επικουρικών – που υπέστησαν την τελευταία πενταετία και πλέον και η διασφάλιση του θεσμού των εφάπαξ και της απρόσκοπτης συνέχισης καταβολής τους».

Το Γενικό Συμβούλιο επίσης ανέπτυξε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο πάνω στα κυρίαρχα και πρώτης προτεραιότητας ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική ναυτεργασία, όπως η Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Ναυτικής Εκπαίδευσης και κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, η αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης των Ελλήνων ναυτεργατών, η ριζική επανεξέταση των αποφάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας για τις μειωμένες συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας και των Ακτοπλοϊκών-Επιβατηγών Πλοίων και η επαναφορά τους σύμφωνα με το ΠΔ 177/74 καθώς και η άμεση υλοποίηση της εξόφλησης των δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα πληρώματα επιβατηγών πλοίων κλπ.

Τέλος, αφού εξέφρασε την έντονη ανησυχία και το σοβαρό προβληματισμό για τις πράξεις βίας και πολέμων και ιδιαίτερα για τα διαδραματιζόμενα στον εγγύτερο γεωγραφικό μας χώρο, ενέκρινε τόσο τον Απολογισμό 2015 όσο και τον προγραμματισμό δράσης 2016 και σχετικό ψήφισμα το οποίο και περιέχει όλες τις διαπιστώσεις, καταγγελίες, αιτήματα και διεκδικήσεις του κλάδου και εξουσιοδότησε την Διοίκηση της ΠΝΟ, να το προωθήσει αρμοδίως και να προγραμματίσει τη Δράση της Ομοσπονδίας.