Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Ανακοίνωση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης 2018

Διαβάστε ακόμα