ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μ.Βαρβιτσιώτης για την Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας 2013

Σήμερα, ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2013, απευθύνομαι με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια στον Έλληνα ναυτικό και σε κάθε μέλος της ναυτιλιακής μας κοινότητας που «ταξιδεύει» τη σημαία μας στα πέρατα του κόσμου.

Ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας είναι αφιερωμένος στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια έννοια εξαιρετικά επίκαιρη, αν αναλογισθεί κάποιος τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, εντός του οποίου ο καθένας μας θα έχει την απρόσκοπτη δυνατότητα συμμετοχής και δημιουργίας.

Είναι κοινή αντίληψη, άλλωστε, ότι οφείλουμε -μέσα από ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας- να διασφαλίζουμε, παράλληλα, την κάλυψη των αναγκών και το μέλλον των επερχόμενων γενεών.

Η σημασία που αποδίδει η χώρα μας στην Αειφόρο Ανάπτυξη και δη στο ναυτιλιακό τομέα, βασίζεται τόσο στην εξάντληση των φυσικών πηγών ενέργειας, όσο και στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.

Ζούμε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό και κάτω από το βάρος δυσμενών συνθηκών, τα τελευταία χρόνια, λόγω της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής κρίσης. Γι αυτό και οι στόχοι μας, ως μεγάλη ναυτική και ναυτιλιακή χώρα, για ένα σταθερό θεσμικό περιβάλλον δραστηριοποίησης στο ναυτιλιακό cluster είναι επίκαιροι όσο ποτέ άλλοτε.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελούσε ανέκαθεν τον πρωταγωνιστή στην καινοτομία και την υιοθέτηση προδιαγραφών που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία. Σήμερα, στρεφόμενη σε ναυπηγήσεις πλοίων με υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συνεχίζει στους τομείς αυτούς να χαράζει τη «ρότα» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσωπικό μου όραμα, όπως έχω θέσει εξ’ αρχής, είναι να προχωρήσουμε στον τομέα της ακτοπλοΐας στην τμηματική αντικατάσταση του κλασικού καυσίμου, του λεγόμενου ναυτιλιακού πετρελαίου, από το υγροποιημένο φυσικό αέριο(LNG).

Με αυτόν τον τρόπο, υιοθετούμε ένα καύσιμο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ, επιπρόσθετα, εξασφαλίζουμε πολύ χαμηλότερα κόστη λειτουργίας, χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και περισσότερα δρομολόγια. Βάζοντας πλώρη για την υλοποίηση της καινοτομίας αυτής, στοχεύουμε μέσα στο 2014 να υπάρχει ένα καράβι της ακτοπλοΐας, το οποίο θα κινείται πλέον με LNG.

Ο Έλληνας από τα βάθη των αιώνων είναι άρρηκτα συνυφασμένος με το θαλάσσιο στοιχείο . Κάθε φορά, εξάλλου, που η χώρα βρισκόταν σε περίοδο οικονομικής πίεσης, η ελληνική ναυτιλία αποτελούσε το σημείο αναφοράς και τη δύναμη διεξόδου από αυτήν.

Απευθυνόμενος, ετούτη τη μέρα, σε κάθε Έλληνα ναυτικό και σε κάθε μέλος της ναυτιλιακής μας κοινότητας τονίζω ότι όλοι μας υπηρετούμε ένα κοινό όραμα, να πάει η Ελλάδα μας ψηλότερα. Θέλουμε να δούμε τη σημαία μας να κυματίζει ακόμα ισχυρότερη στις θάλασσες όλου του κόσμου. Μέσα σε αυτό το ιερό σύμβολο, εξάλλου, περικλείονται 2.500 χρόνια ένδοξης ναυτικής ιστορίας. Είναι το σύμβολο που μας εμπνέει και μας υπενθυμίζει την Ελλάδα που έρχεται και την Ελλάδα που μεγαλώνει.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να γιορτάσουμε τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας γεμάτοι αισιοδοξία για το μέλλον, χαράζοντας μαζί μια νέα, ακόμα λαμπρότερη πορεία για τον Έλληνα ναυτικό και την ελληνική ναυτιλία.

Μείωση ζημιών το α’ εξάμηνο του 2013 για τη ΝΕΛ

Μείωση ζημιών αλλά πτώση του κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο όμιλος της ΝΕΛ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

Παρόλο που η μείωση του τζίρου του Ομίλου είναι σημαντική σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους ο Όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές κατά 43,26% , και να βελτιώσει το EBITDA κατά 67,69 %. Επίσης περιορίστηκαν σημαντικά κονδύλια λειτουργικών εξόδων καθώς και το κόστος των καυσίμων από τον περιορισμό των δρομολογίων.

I) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά το Α΄ εξάµηνο 2013 ανήλθε σε ποσό € 23.434.049,64 , έναντι ποσού € 30.361.713,26 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 22,81 % η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α΄ εξάµηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 3.728.936,42 έναντι ζημιών ποσού € 8.597.371,59 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 3.831.282,13 κατά το Α’ εξάμηνο 2013 έναντι ζημιών ποσού €11.859.917,38 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα κέρδη / (ζημίες) του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού €10.355.888,91 έναντι ζημιών ποσού €18.253.987,99 το Α’ εξάμηνο του 2012.

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘ κατά το Α΄ εξάµηνο 2013 ανήλθε σε ποσό € 14.404.196,81 έναντι ποσού € 25.355.767,73 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 43,19 % η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα κατά το Α΄ εξάµηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 217.279,00, έναντι ζημιών ποσού € 5.348.358,27 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 157.182,08 για το Α΄ εξάμηνο 2013, έναντι ζημιών ποσού € 8.180.074,53 για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως

Τα κέρδη / (ζημίες) της Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάµηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.659.780,02, έναντι ζημιών ποσού € 13.578.455,85 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Tην τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30.06.2013 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.06.2013 ανήλθε σε ποσό € 110.693.956,79 (31.12.2012: € 95.801.224,94), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 23.584.213,83 (31.12.2012: € 22.486.862,94). Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 113.422.885,57 (31.12.2012: € 98.641.931,02), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 76.014.591,94 (31.12.2012: € 70.884.270,98). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 62.146.743,44 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 33.116.245,00 αντίστοιχα.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 3.728.936,42 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 8.597.371,59). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ανήλθαν σε ζημιές € 217.279,00 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 5.348.358,27).

Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 1.1-30.06.2013 Ομίλου ποσού € 123.893,69 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 19.377.661,68). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 30.372,00 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 19.823.092,08).

Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2013 του Ομίλου ποσού € 10.355.888,91 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 18.253.987,99). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 5.659.780,02 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2012 ποσού € 13.578.455,85).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 30.06.2013 ήταν αρνητικό € 74.077.653,91 (31.12.2012: αρνητικό € 63.721.765,00). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 30.06.2013 ήταν αρνητικό € 26.299.152,87 (31.12.2012:αρνητικό € 20.639.372,85).

Συμφωνία Εξυγίανσης προς επικύρωση.

Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της MILLENNIUM BANK και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FB BANK στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή.

Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πλοία αυτά με ναυλωμένα πλοία, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εκτέλεση των εργασιών της καθώς και το λειτουργικό της κόστος.

Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής.

Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά, ενώ επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND .

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης συνιστά θετική εξέλιξη που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εταιρείας κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Με τη συμφωνία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό € 132.000.000 περίπου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά ποσό € 4.500.000 ετησίως.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την Συμφωνία Εξυγίανσης, προβλέπεται συνέχιση της προσπάθειας της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με μείωση των υπό εκμετάλλευση πλοίων και γραμμών, επικέντρωση της στην εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας και στη γραμμή Πειραιά – Χίου – Μυτιλήνης και επανασχεδιασμό των διατηρουμένων γραμμών. Από το συνδυασμό των ανωτέρω εκτιμάται ότι κατά τη χρήση 2013 θα επιτευχθεί θετικό EBITDA.

Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.

Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου και αναμένεται η απόφαση. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του.

Η Διοίκηση της ΝΕΛ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από το αρμόδιο δικαστήριο και ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα.

Ολοκληρωμένη εκτίμηση θα μπορέσει να παράσχει η Διοίκηση της εταιρείας μετά την δημοσίευση της αποφάσεως που θα επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα δεδομένα που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Επισημαίνεται ότι εν όψει της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, των ιδιαιτεροτήτων της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αβεβαιότητας ως προς την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής.

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

newmoney.gr

Πρώτη η ελληνική ναυτιλία σε ολόκληρο τον κόσμο το 2013

Τον δικό της αγώνα στην ανταγωνιστική κονίστρα της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας δίνει η ελληνική ναυτιλία. Εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με τη ναυλαγορά να προσπαθεί να σταθεί σε αξιοπρεπή επίπεδα επιβίωσης, ο ελληνικός στόλος είδε τη δύναμη του να μειώνεται κατά 86 πλοία και να αυξάνει όσο αφορά την χωρητικότητα κατά 1,2 εκατομμύρια τόνους που είναι η μεγαλύτερη αύξηση που σημειώθηκε ποτέ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Committee και του Lloyd’s Register-Fairplay, στις 21 Μαρτίου 2013 ο στόλος που ελέγχουν ελληνικά συμφέροντα αριθμούσε 3.677 πλοία συνολικής χωρητικότητας 265,3 εκατ. τόνων συμπεριλαμβανομένων και 282 υπό ναυπήγηση πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 18,3 εκατ. τόνων.

Τα πλοία υπό ελληνική σημαία μειώθηκαν το 2013 σε σύγκριση με το 2012 από 862 χωρητικότητας 74,5 εκατ. τόνων σε 829 χωρητικότητας 73,4 εκατομμυρίων τόνων, στα οποία περιλαμβάνονται 64 υπό ναυπήγηση χωρητικότητας 5,3 εκατομμυρίων τόνων.

Όσον αφορά τα νηολόγια που προτιμούν οι Έλληνες να εγγράφουν τα πλοία τους τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Μπαχάμες που έχασαν 55 πλοία και ακολουθεί η Ελλάδα με 33 πλοία και ο Παναμάς με 20. Αντιθέτως η Μάλτα είδε τα ελληνικών συμφερόντων πλοία που πήγαν στο νηολόγιό της να αυξάνουν κατά 38, τα Μarshall Islands κατά 28 και η σημαία της Λιβερίας κατά 12.

Στο ελληνικό νηολόγιο είναι εγγεγραμμένα 829 πλοία χωρητικότητας 73,4 εκατ. τόνων, και ακολουθούν η Μάλτα με 561 και 41,5 εκατ. τόνους, τα Μarshall Islands με 519 και 36,5 εκατ. τόνους, ο Παναμάς με 388 πλοία και 23 εκατ. τόνους, οι Μπαχάμες με 238 και 16,2 εκατ. τόνους και η Κύπροςμε 235 πλοία και 15,5 εκατ. τόνους.

Η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και βρίσκεται τώρα κατά 2,35 χρόνια κάτω από το μέσο όρο ηλικίας του παγκοσμίου στόλου. Ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου είναι τα 10,2 χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 ο μέρος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου ήταν τα 20,3 χρόνια. Ο μέσος όρος ηλικίας του υπό ελληνική σημαία στόλου παρέμεινε στα 11,3 χρόνια.

marinews.gr

Υπό πίεση θα βρεθούν το 2013 τα ευρωπαϊκά λιμάνια της Μεσογείου

Υπό πίεση θα βρεθούν, το 2013, τα ευρωπαϊκά λιμάνια της Μεσογείου, αφού σύμφωνα με την Global Port Tracker η συνολική διακίνηση containerships αναμένεται να πέσει κατά 3,2% σε σχέση με το 2012.

Ωστόσο, αντίθετη φαίνεται να είναι η εικόνα στην Ελλάδα και ειδικότερα στο λιμάνι του Πειραιά, που, για το 2013, οδεύει προς νέο ρεκόρ στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Αλλά και τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης αναμένεται να αυξήσουν τη συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μόλις κατά 0,8% μέχρι 1,8% σε σχέση με το 2012.

Ο αναλυτής της Hackett Associates, Ben Hacket, τονίζει ότι η Ευρωζώνη θα παραμείνει σε ύφεση, με την ανεργία να βρίσκεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αφού η λιτότητα και οι συνεχείς περικοπές δαπανών εξακολουθούν να «υπονομεύουν την ανάπτυξη».

«Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι οι προσδοκίες των Βορειοευρωπαίων για σημαντική αύξηση του όγκου των συναλλαγών δεν είναι τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9%, αριθμός όμως που είναι μικρότερος σε σχέση με την αύξηση κατά 9,5% που σημειώθηκε σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω της Γερμανίας.

«Εν ολίγοις, υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις, αλλά σκεφτείτε πόσο καλύτερη θα μπορούσε να είναι η εικόνα της αγοράς με λιγότερη λιτότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη», σημειώνει ο κ. Hackett.

Στα έξι από τα μεγαλύτερα container terminal της Βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα με την Global Port Tracker, οι εισαγωγές containers αναμένεται να μειωθούν κατά 2,5% σε σχέση με το 2012 και να φτάσουν τα 15,5 εκατ. teu, ενώ οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 1,1% και θα φτάσουν τα 17,6 εκατ. teu. Για τις συνολικές εισαγωγές στην Ευρώπη, προβλέπει ότι θα πέσουν κατά 3,2%, στα 20,2 εκατ. teu.

Οσον αφορά στις αποδόσεις των μεγαλύτερων λιμανιών της Ευρώπης κατά το 2012, στις εισαγωγές στην πρώτη θέση παρέμεινε το Ρότερνταμ, με μερίδιο αγοράς 13%, και ακολούθησε το Αμβούργο με μερίδιο αγοράς 11%.

Αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο του έτους, το λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την Global Port Tracker, αναμένεται να σημειώσει μια μείωση στις συνολικές του κινήσεις κατά 0,6%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 η μείωση σε σχέση με το 2011 ήταν στο 1%.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα λιμάνια του Ρότερνταμ και του Bremerhaven αναμένεται να είναι τα πρώτα που θα υποδεχτούν το triple E των 18.000 teu της Maersk στη διάρκεια της χρονιάς.

Πειραιάς: Θετικά μηνύματα

Μάλιστα, αντίθετα με τις μέτριες προοπτικές που έχουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια και για το 2013, λόγω της κρίσης που μαστίζει τη γηραιά ήπειρο, το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται ότι θα κάνει νέο ρεκόρ. Ειδικότερα, ο στόχος που έχει θέσει η ΣΕΠ για φέτος, είναι να φτάσει στα 2,5 εκατ. teu περίπου στο τέλος της χρονιάς.

Κυρίαρχο ρόλο στη νέα αύξηση της διακίνησης containers για το 2013 για τη ΣΕΠ είναι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των επενδύσεων στο νέο προβλήτα ΙΙΙ, ένα κομμάτι του οποίου θα κάνει την επίσημη πρώτη του τον ερχόμενο Ιούνιο, αλλά και οι εμπορικές συμφωνίες που έχει ήδη κλείσει HP, αλλά και που διαπραγματεύεται, λόγω και της έλευσης του εμπορικού σιδηρόδρομου στο λιμάνι.

Θετικά όμως είναι τα μηνύματα που έρχονται και από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) για τον προβλήτα Ι χωρητικότητας 1 εκατ. teu, το κόστος του οποίου ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ. Ο ΟΛΠ υπογραμμίζει ότι ήδη και μέσα από τα νέα λειτουργικά και εργασιακά δεδομένα και διαπραγματεύσεις με διεθνείς μεταφορείς εκτιμά ότι το 2013 θα αποτελέσει το έτος της πλήρους δραστηριοποίησής του στο χώρο των εμπορευματοκιβωτίων.

Σημειώνεται ότι, το 2012, το λιμάνι του Πειραιά (ΣΕΠ και ΟΛΠ μαζί) έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών στη διακίνηση containers και, από τα 1,650 εκατ. teu που έπιασε το 2011, έφτασε το 2012 τα 2,734 εκατ. teu.

naftemporiki.gr

Η ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο και στην ΕΕ το 2013

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 3.428 πλοία (άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας περίπου 245 εκατομμυρίων dwt, από τα οποία 820 πλοία με χωρητικότητα 74 εκατομμύρια dwt, βρίσκονται στην ελληνική σημαία.

Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος εκπροσωπεί το 15,56% του παγκόσμιου στόλου, ελέγχοντας παράλληλα το 23,55 % και το 17,20 % του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και φορτηγών χύδην φορτίων αντιστοίχως.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν ένα πρόγραμμα συνεχούς ανανέωσης του στόλου τους, είτε μέσω των προγραμμάτων ναυπηγήσεων που σταδιακά ολοκληρώνονται, είτε μέσω αγορών μεταχειρισμένων αλλά ποιοτικών πλοίων νέας ηλικίας.

« Επιπλέον, η στροφή πολλών συναδέλφων μας προς τα εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου LNG, καθώς και πλοία κατάλληλα για τον διάπλου της Αρκτικής Οδού, αντανακλά πλήρως τις διεθνείς τάσεις και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας» επεσήμανε ο Θ.Βενιάμης.

Η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που κυκλοφόρησε τις πρώτες ημέρες του 2013, επαναλαμβάνει αριθμούς και εκτιμήσεις γνωστές στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές.

Ειδικότερα:

-6,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2009 προήλθε άμεσα ή έμμεσα από τελική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Η σημαντική σμίκρυνση του ΑΕΠ την τριετία 2009-2012 υποδηλώνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει αυξηθεί σημαντικά την περίοδο αυτή φθάνοντας περίπου στο 8%.

-Η τελική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές δημιούργησε στο σύνολο, άμεσα και έμμεσα, 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ εγχώρια προστιθέμενη αξία το 2009.

-Το έτος 2011 τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ.

-Οι θαλάσσιες μεταφορές προσφέρουν άμεσα και έμμεσα απασχόληση σε περίπου 200.000 άτομα.

-Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις της δυνητικής συμβολής της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.

marinews.gr

Ναυτική Εργασία: »Φόρουμ κοινωνικού διαλόγου» στο α’ δίμηνο του 2013

Στις προθέσεις του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι να υπάρξει στο επόμενο διάστημα ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα στο μέτωπο της ναυτικής εργασίας γι’ αυτό θα προχωρήσει μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2013 ένα Φόρουμ κοινωνικού διαλόγου το οποίο θα συστηματοποιεί το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, θα καταγράφει τα συμπεράσματα και να δίνει κατευθύνσεις.

Η ΠΝΟ εκτιμώντας ότι αυτό το Φόρουμ θα οδηγήσει σε περαιτέρω απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων στη ναυτιλία έχει αρνηθεί να συμμετέχει, ωστόσο, ο κ. Μουσουρούλης είναι αποφασισμένος να το θεσμοθετήσει.

 Άλλωστε το τελικό σχέδιο της Κομισιόν για την εφαρμογή του Μνημονίου 3 στην Ελλάδα αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις στην ακτοπλοΐα, αλλά και στα λιμάνια. Όσον αφορά την ακτοπλοΐα, αναφέρει συγκεκριμένα ότι, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του τουριστικού τομέα εντός της συγκεκριμένης αγοράς.

Αυτές οι αλλαγές θα επέλθουν μέσω έναρξης δημόσιας διαβούλευσης σε δύο άξονες, τη δρομολόγηση των πλοίων και διευθετήσεων στην εργασία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η διαδικασία αυτής της διαβούλευσης έχει δρομολογηθεί.

imerisia.gr

Συγχωνεύσεις στην ακτοπλοΐα το 2013

Δύο θεωρούνται ότι είναι τα κλειδιά για τις εξελίξεις στην αγορά, από την μία πλευρά η επέκταση της σημερινής συνεργασίας της ΑΝΕΚ με τον όμιλο της Attica και σε άλλες γραμμές που θα οδηγήσει στην απόσυρση πλοίων από Αιγαίο – Αδριατική και από την άλλη πλευρά τα πραγματικά σχέδια του ομίλου Grimaldi και της Τράπεζας Πειραιάς για την Hellenic Sea Ways όπου εμπλέκεται επίσης και η Sea Star συμφερόντων Βαρδινογιάννη.

Κυρίαρχη άποψη στο υπουργείο Ναυτιλίας είναι ότι πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιρικών σχημάτων που κυριαρχούν σήμερα στην ακτοπλοΐα.

Αναλυτές της αγοράς, όπως χρηματοδοτικός σύμβουλος Γιώργος Ξηραδάκης (XRTC) εκτιμούν ότι μέσα στο 2013 θα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις στην ακτοπλοΐα που θα δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά σχήματα ή συνεργασίες σε επίπεδο δρομολογίων.

Η μελετητική εταιρεία Planet της Εθνικής Τράπεζας που μελέτησε την ακτοπλοΐα πριν από λίγους μήνες για λογαριασμό του υπουργείου Ναυτιλίας εκτίμησε ότι σε επιχειρηματικό επίπεδο πρέπει να γίνουν οι εξής κινήσεις:

Αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση από τις τράπεζες των ακτοπλοϊκών δανείων.

Επίτευξη συνεργασιών ή και συγχωνεύσεων για τη συρρίκνωση του αριθμού των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

«Ανοιγμα» των εταιρειών στη διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Τουρκία.

Δρομολόγηση πλοίων στις αγορές των εξωτερικού.

Μετατόπιση πλοίων από την μετακίνηση επιβατών στην μεταφορά φορτηγών αξιοποιώντας τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο κ. Μουσουρούλης ετοιμάζει παράλληλα τις αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 2932) οι οποίες συζητήθηκαν με την τρόικα, αλλά δεν πέρασαν στο πολυνομοσχέδιο με το οποίο ψήφισε η Βουλή του τρίτο Μνημόνιο.

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου σκέφτεται μεταξύ άλλων να μειώσει τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, να καταργήσει την υποχρέωση της δεκάμηνης απασχόλησης των ναυτικών από τις πλοιοκτήτριες, να επιτρέψει στις εταιρείες την αλλαγή πλοίων τους με άλλα μικρότερου λειτουργικού κόστους κατά τη διάρκεια του Χειμώνα τόσο στις ελεύθερες όσο και στις επιδοτούμενες γραμμές.

Επίσης το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει θέσει στο υπουργείο Οικονομικών το αίτημα των ακτοπλόων για μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια των πλοίων και τις υπηρεσίες εστίασης.

ΠΗΓΗ

Διχασμένη η ναυτιλιακή κοινότητα για όσα επιφυλάσσει το 2013

Σε περιόδους κρίσης, «η ρευστότητα είναι ο βασιλιάς» και η αγορά ευνοεί αυτούς που, ακόμα κι αν υπάρχει έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, καταφέρνουν να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paragon Shipping και της Boxships, Μιχάλης Μποδούρογλου, στη διάρκεια του 8ου ναυτιλιακού συνεδρίου του Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch, ενώ ο νέος πρόεδρος της Intercargo και γενικός διευθυντής της Anangel Maritime, Γιάννης Πλατσιδάκης, τόνισε ότι η ναυτιλία δεν έχει υποκατάστατο, και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η παρούσα κρίση θα δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στον ελληνικό εφοπλισμό όχι μόνο να ανανεώσει και να επεκτείνει το στόλο του, αλλά και να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο διαχείρισης των πλοίων.

Το μείζον θέμα της ρευστότητας, αλλά και των εσόδων, έθιξε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, Νίκος Τσάκος, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μέσω του φορέα τους Intertanko, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του δείκτη της αγοράς, του γνωστού WorldScale. Σύμφωνα με τον κ. Τσάκο, το σύστημα αυτό δεν προάγει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη «μετάφραση» της ναύλωσης σε κέρδη ή ζημιές και, όπως σημείωσε, γίνεται προσπάθεια το «W.S. 0» να μην αντικατοπτρίζει μηδενικά έσοδα για τον πλοιοκτήτη, αλλά τη βάση των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται κατανοητό αν το ύψος ενός ναύλου είναι ζημιογόνο ή όχι.

Η κρίση

Σε περιόδους κρίσης, βασικός στόχος ενός πλοιοκτήτη είναι να διατηρήσει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις, ανέφερε ο κ. Μποδούρογλου. «Ολα εξαρτώνται από τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της εταιρείας. Η πραγματικότητα του σήμερα έχει δείξει ότι η αγορά ευνοεί αυτούς που, ακόμα κι αν υπάρχει έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, καταφέρνουν να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσάκος σημείωσε ότι η ναυτιλία είναι μία αγορά, η οποία βασίζεται στη ζήτηση για μεταφορά αγαθών σε όλο τον κόσμο και, αν η ναυτιλία γενικώς ή η αγορά των tankers ειδικώς επιβραδύνουν, θα επέλθει σε τέλμα το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο κ. Πλατσιδάκης συμπλήρωσε ότι η παγκόσμια ναυτιλία δεν έχει ανταγωνιστές και δεν υπάρχει ορατός εναλλακτικός τρόπος για τη μαζική μεταφορά του παγκόσμιου εμπορίου με ανταγωνιστικό τρόπο. «Εχει δε η παγκόσμια ναυτιλία τους δικούς της μηχανισμούς αυτοκάθαρσης και θετικής εξέλιξης μέσα από τις κρίσεις της», κατέληξε.

Τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος αναφορικά με την κρίση στη ναυτιλία ανέδειξε ο πρόεδρος του ICS Greek Branch, Νικόλαος Α. Τσαβλίρης. Από τη μία, σημείωσε, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι το επόμενο έτος φαίνεται να παρουσιάζει τεράστιες ευκαιρίες για επενδύσεις και, από την άλλη, γνώμες που κάνουν λόγο για ένα «αιματηρό» 2013.

Χρηματοδότηση

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, στο πάνελ των ομιλητών, συντονιστής του οποίου ήταν ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης, πρόεδρος της Νiver Lines Shipping Co. και του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Aegean Baltic Bank, υπογράμμισε ότι, παρά την κρίση στη χρηματοδότηση, όσοι ακολούθησαν και συνεχίζουν να ακολουθούν συγκροτημένες πρακτικές, η ύφεση (συμπεριλαμβανομένης και της φούσκας του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος) αποτελεί πηγή ευκαιριών.

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, ο διευθύνων σύμβουλος της XRTC, Γιώργος Ξηραδάκης, υπογράμμισε ότι από τις παραδοσιακές στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση τράπεζες, μόνο λίγες είναι πρακτικά ενεργές και αυτές κυρίως παρέχοντας δάνεια στο ήδη υπάρχον πελατολόγιό τους. Επιπλέον, τόνισε τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε τράπεζες της Αμερικής και Απω Ανατολής, και, σε ό,τι αφορά την Απω Ανατολή, τόνισε την επανεμφάνιση των ιαπωνικών τραπεζών και την είσοδο των κινεζικών τραπεζών.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του ICS, Ναταλία Μαργιώλη Κομνηνού, προσέθεσε πως η ελληνική ναυτιλία μπορεί και θέτει μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς η σοφία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

ΠΗΓΗ