33 θέσεις πλοιάρχων στην ΑΕΝ Οινουσσών και 103 θέσεις στην ΑΕΝ Χίου

Συνολικά 595 θέσεις πλοιάρχων και 545 θέσεις μηχανικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος σε ότι αφορά στις Ακαδημίες Πλοιάρχων και Μηχανικών όλη της χώρας.

Σε ότι αφορά στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών θα κάνει δεκτούς 33 σπουδαστές. Συγκεκριμένα για την πρώτη Γενική Κατηγορία 17 άτομα από τα ΓΕ.Λ. και 5 από τα ΕΠΑ.Λ. και στη δεύτερη Γενική Κατηγορία 4 άτομα από τα ΓΕ.Λ. και 5 από τα ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, στην πρώτη Γενική Κατηγορία θα γίνουν δεκτά 53 άτομα από τα ΓΕ.Λ. και 20 από τα ΕΠΑ.Λ. και στη δεύτερη Γενική Κατηγορία 15 άτομα από τα ΓΕ.Λ. και 15 από τα ΕΠ.ΑΛ.

Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 06 Ιουλίου 2017 και των υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας η Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.

Για τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης, την επιλογή και την έκδοση των αποτελεσμάτων, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

politischios.gr

Διαβάστε ακόμα