Αγoρά 3 πλοίων LNG από τη GasLog

gaslog_agora_triwn_ploiwn_lng_nautilia_

Η GasLog Ε.Π.Ε. του Πήτερ Λιβανού ανακοίνωσε την Τετάρτη μια συμφωνία με τη Methane Services Ltd. (MSL), θυγατρική της BG Group, σύμφωνα με την οποία προχωρά στην αγορά τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το στόλο MSL. Τα πλοία στη συνέχεια θα ναυλωθούν και πάλι στην MLS για έξι χρόνια. Η MSL, επίσης, θα έχει το δικαίωμα να παρατείνει τον χρόνο ναύλωσης για δύο από τα πλοία, για χρονικό διάστημα από τρία ως πέντε χρόνια.

Τα πλοία που θα αποκτηθούν θα υποδειχθούν από τη MSL από μια συμφωνημένη ομάδα έξι “αδελφών” πλοίων που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2006 και 2007. Η GasLog επέβλεψε την κατασκευή των έξι πλοίων και έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα πλοία από την παράδοση τους. Το συνολικό κόστος για GasLog για τα πλοία αναμένεται να φτάσει περίπου τα 468 εκατ. δολάρια.

Κάθε πλοίο μεταφοράς LNG που θα αποκτηθεί είναι σύγχρονο, ατμοκίνητο και έχει χωρητικότητα 145.000 κυβικά μέτρα. Η εταιρεία εκτιμά ότι κατά την εξαγορά τους, τα πλοία αυτά θα εισφέρουν στη διάρκεια της ναύλωσης έσοδα 426,3 εκατ. δολ στην εταιρεία και θα προσφέρουν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια καθαρά κέρδη ετησίως για την GasLog.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της οριστικής τεκμηρίωσης και της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Η GasLog αναμένει ότι η συναλλαγή θα έχει ολοκληρωθεί κατά το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Σε άμεση σχέση με τη συναλλαγή, η GasLog έχει λάβει δεσμεύσεις από τη Citibank, Υποκατάστημα Λονδίνου για 325,5 εκατ. δολάρια πιστωτικής διευκόλυνσης και χορήγησης δάνειου-γέφυρας. Αν και ηGasLog έχει αποκτήσει τη δυνατότητα χορήγησης δάνειου-γέφυρας για να μεγιστοποιήσει τη συναλλαγματική βεβαιότητα, ενδέχεται τελικά να προχωρήσει σε μία ή περισσότερες εναλλακτικές πράξεις συγκεντρώσεως κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ενός μέρους της τιμής αγοράς του σκάφους.

Διαβάστε ακόμα