Άλλο ένα Post-Panamax για τη Star Bulk

star_bulk_allo_ena_post_panamax_

Η εταιρεία Star Bulk Carriers Corp., παρέλαβε το M/V Sirius Star, ένα Post-Panamax φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου χωρητικότητας 98.000 dwt. Το Sirius Star είναι το δεύτερο από τα δύο σύγχρονα Post-Panamax πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, που έπρεπε να παραδοθεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμευτικές συμφωνίες που είχαν ανακοινωθεί στις 29 Ιανουαρίου 2014.

Το πλοίο θα της ενοικιάστεί για μια περίoδο 28 έως και 32 μηνών από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Glocal Maritime Ltd, με μικτό ημερήσιο ναύλο ενοικίαση 15 χιλιάδων δολαρίων μείον προμήθεια 1,25% επί των ακαθάριστων εσόδων. Το πλοίο αναμένεται να φέρει έσοδα ενοικίασης ύψους 12,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μαζί με το M/V Sirius Star, η Star Bulk διαθέτει δεκαεπτά πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, πέντε από τα οποία είναι Capesize, δύο Post-Panamax, δύο πλοία Ultramax και οκτώ Supramax με μέση ηλικία περίπου 8,9 χρόνια.

Επιπλέον, η Star Bulk έχει συνάψει συμβάσεις για την κατασκευή έντεκα, με υψηλή απόδοση καυσίμου, πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, σε υψηλή ποιότητας ναυπηγεία στην Ιαπωνία και την Κίνα. Πρόκειται για πέντε Newcastlemax, δύο Capesize πλοία και τέσσερα πλοία Ultramax, με τις παραδόσεις να αναμένονται το 2015 και στις αρχές του 2016.

Διαβάστε ακόμα