Ανησυχία των Ευρωπαίων Εφοπλιστών για την πειρατεία στον Κόλπο της Γουινέας


Η συνεχιζόμενη πειρατική δραστηριότητα, οι ένοπλες επιθέσεις ληστείας και οι απαγωγές για λύτρα στον Κόλπο της Γουινέας, και ιδίως στη Νιγηρία, εξακολουθούν να ανησυχούν τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την πειρατεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου (IMB), συνολικά 33 πλοία δέχτηκαν εχθρική επιβίβαση και τέσσερα πυροβολισμούς κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2017 σε όλο τον κόσμο. Την ίδια περίοδο, από τους 27 ναυτικούς που απήχθησαν για λύτρα, το 63% βρίσκονταν στον Κόλπο της Γουινέας, όπως ενημέρωσε η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA).

Στην έθεση συμπερασμάτων της για την παγκόσμια ασφάλεια στη θάλασσα που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος αναγνώρισε την προβληματική κατάσταση στον Κόλπο της Γουινέας.

Υπογράμμισε την ανάγκη να αναλάβουν πρωτοβουλία τα περιφερειακά κράτη και να προσαρμόσουν τα νομικά τους συστήματα προκειμένου να καταπολεμήσουν την πειρατεία. Το Συμβούλιο χαιρέτισε επίσης τις διμερείς πρωτοβουλίες των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή και υποστήριξε την ανάγκη συντονισμού τους με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ.

“Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στον Κόλπο της Γουινέας δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ναυτικών που ταξιδεύουν σε αυτή την περιοχή”, ανέφερε ο Patrick Verhoeven, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

“Η θαλάσσια ανασφάλεια διαταράσσει επίσης τις εμπορικές ροές και έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα των λιμένων να λειτουργούν ως εμπορικοί κόμβοι για ηπειρωτικά μέρη. Ένα άσχημο περιβάλλον ασφάλειας επίσης υψηλό κόστος στις εισαγωγές και τις εξαγωγές και θέτει σε κίνδυνο την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα”, πρόσθεσε ο Verhoeven.

Η ECSA πρότεινε ότι απαιτούνται διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στον Κόλπο της Γουινέας. Αυτά περιλαμβάνουν την κατάλληλη προστασία από τα παράκτια κράτη και τη διερεύνηση της πιθανής χρήσης από τους ιδιοκτήτες Ιδιωτικων Ένοπλων Φρουρών (PCASP).

Περαιτέρω μέτρα είναι η δίωξη της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, η καθιέρωση αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, και ένα αποτελεσματικό και καλά λειτουργικό σύστημα υποβολής αναφορών και συντονισμού για την αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.

Διαβάστε επίσης: Και η Κένυα στο μέτωπο καταπολέμησης της πειρατείας

Διαβάστε ακόμα