«Απέκλεισαν» την ΠΕΝΕΝ από το Δ.Σ του ΝΑΤ

apekleisan_penen_apo_to_ds_tou_nat_

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ σε δελτίο τύπου που εξέδωσε καταγγέλλει τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση ο οποίος πρόσφατα προχώρησε στον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ (ΦΕΚ 111 Υ.Ο.Δ.Δ. 5/3/2014) από τον οποίο εξαίρεσε την ΠΕΝΕΝ.

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου:

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση ο οποίος πρόσφατα προχώρησε στον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ (ΦΕΚ 111 Υ.Ο.Δ.Δ. 5/3/2014) και από τον οποίο εξαίρεσε την ΠΕΝΕΝ η οποία είναι η πλέον μαζική και αντιπροσωπευτική Ναυτεργατική συνδικαλιστική οργάνωση των κατωτέρων πληρωμάτων στον χώρο της Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 792/1978, άρθρο 4 παράγραφος 3, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να επιλέγει για τον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ εκπροσώπους από τα Ναυτεργατικά σωματεία τα οποία είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά και μαζικά. Όπως είναι γνωστό η ΠΕΝΕΝ εκφράζει και εκπροσωπεί την πιο μαζική και αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των κατωτέρων πληρωμάτων στον χώρο του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που προσκομίσαμε στον Υπουργό Εργασίας με έγγραφό μας πριν τον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ σε ότι αφορά τα ψηφίσαντα μέλη των τελευταίων αρχαιρεσιών στα Ναυτεργατικά Σωματεία, η ΠΕΝΕΝ έχει υπερδιπλάσιο αριθμό ψηφισάντων μελών από το δεύτερο και τρίτο Ναυτεργατικό Σωματείο ενώ σε ότι αφορά τα οικονομικά εντάξει μέλη η ΠΕΝΕΝ υπερέχει με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό από το δεύτερο και τρίτο Ναυτεργατικό Σωματείο.

Επίσης πριν τον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ αποστείλαμε στον Υπουργό Εργασίας απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όταν η ΠΕΝΕΝ την περίοδο 1985 – 1988 εξαιρέθηκε από την σύνθεση του Δ.Σ του ΝΑΤ από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας. Το Γ΄ τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 1878/1987 απόφασή του έκρινε ως παράνομη την εξαίρεση και τον αποκλεισμό της ΠΕΝΕΝ (παρότι η ΠΕΝΕΝ είχε εκπρόθεσμα αποστείλει τους προτεινόμενους εκπροσώπους για διορισμό στο Δ.Σ του ΝΑΤ). Το ΣτΕ έκρινε και αποφάσισε ότι ήταν παράνομος και άκυρος ο διορισμός άλλου εκπροσώπου Ναυτεργατικού Σωματείου μη αντιπροσωπευτικού (ΠΕΠΤΕΝ).

Επίσης με την ίδια απόφαση έκρινε ως παράνομη την επιλογή εκπροσώπου Ναυτεργατικού σωματείου που είχε προταθεί από την ΠΕΠΠΚΕΝ επειδή ο ανωτέρω κατείχε δίπλωμα Πρακτικού Πλοιάρχου και εξομοιούμενος με κάτοχο διπλώματος Γ΄ τάξεως δεν ανήκει στην κατηγορία των κατωτέρων πληρωμάτων.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν να ακυρωθεί η 30002/2762/85/14/11/1985 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας. Μάλιστα επέβαλε σε βάρος του Δημοσίου δικαστική δαπάνη που είχε ζητήσει η ΠΕΝΕΝ 18.000 δραχμών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ «Ο Υπουργός πρέπει να επιλέγει τα μέλη των μάλλον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και τούτο διότι η συμμετοχή στο Δ.Σ μελών των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων δεν γίνεται χάριν των οργανώσεων αυτών αλλά για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων (εφοπλιστών, ναυτικών κ.λπ) από επαγγελματίες που κατά τεκμήριο θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα αυτά.

Σημειώνουμε ότι ο Υπουργός επέλεξε για τακτικό μέλος του Δ.Σ του ΝΑΤ από το τρίτο σε σειρά δύναμης Σωματείο και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού Ιωάννη Φραγκουλίδη και αναπληρωματικό μέλος τον Ταμία του ίδιου σωματείου Μιχελή Γεώργιο, οι οποίοι και οι δύο έχουν δίπλωμα αξιωματικού Αρχιθαλαμηπόλου το οποίο εξομοιούται με αυτό του Υπάρχου (Π.Δ 133/2000 – Αριθμός ΦΕΚ: Α 116/2000).

Ταυτόχρονα ο εν λόγω εκλεκτός και υποταγμένος της κυβερνητικής πολιτικής στον χώρο της Ναυτιλίας ήταν έως τον 1/2014 μέλος του Δ.Σ της Εστίας Ναυτικών (διορισμένος από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας), είναι μέλος του Δ.Σ του ΕΛΟΕΝ (διορισμένος από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας), αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ του Οίκου Ναύτη (διορισμένος από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου) ενώ ο Γεν. Γραμματέας του ίδιου σωματείου είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων (διορισμένος από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας).

Με την παράθεση όλων των παραπάνω στοιχείων θεωρούμε παντελώς απαράδεκτη, άκυρη και παράνομη την εξαίρεση και τον αποκλεισμό της ΠΕΝΕΝ από τον διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η ΠΕΝΕΝ αν και με τεράστια διαφορά είναι μακρά το μεγαλύτερο Ναυτεργατικό Σωματείο των Κατωτέρων Πληρωμάτων δεν εκπροσωπείται πλέον σε κανένα όργανο και οργανισμό, ΝΠΔΔ, που οι Διοικήσεις διορίζονται είτε από τον Υπουργό Ναυτιλίας είτε από τον Υπουργό Εργασίας, στον χώρο της Ναυτιλίας.

Πληροφορούμαστε ανεπίσημα τον ισχυρισμό από παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας για την ανάγκη εναλλαγής προσώπων στα ΝΠΔΔ. Αυτό δεν μπορεί να αφορά την ΠΕΝΕΝ αφού οι προτεινόμενοι εκπρόσωποί της δεν έχουν διατελέσει ποτέ μέλη του Δ.Σ του ΝΑΤ αλλά ούτε και σε άλλο ΝΠΔΔ στον χώρο της Ναυτιλίας.

Εάν με το άθλιο αυτό επιχείρημα αναφέρονται στην ΠΕΝΕΝ γίνονται καταγέλαστοι αυτοί που το διατυπώνουν αφού η επιλογή των εκπροσώπων του συγκεκριμένου σωματείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού για το Δ.Σ του ΝΑΤ όχι μόνο δεν είναι η μοναδική αλλά εκπροσωπείται σε όλους σχεδόν τους φορείς και ΝΠΔΔ ενώ η ΠΕΝΕΝ όχι.

Αντιλαμβανόμαστε τόσο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑ όσο και από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας ότι υπάρχει καταφανέστατη πολιτική επιλογή και προσπάθεια να αποκλεισθεί η φωνή και η εκπροσώπηση της ΠΕΝΕΝ. Θέλουν πρόσωπα και εκπροσώπους σωματείων που να είναι φερέφωνα και υποτακτικοί της βάρβαρης μνημονιακής και κυβερνητικής πολιτικής.

Θέλουν και επιλέγουν εκπρόσωπους συνδικαλιστικών φορέων που να βάζουν πλάτη και να είναι πειθήνια όργανά τους στην καταστροφική κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική για την διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και την καταβαράθρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία και συνταξιούχων Ναυτεργατών.

Η ΠΕΝΕΝ με την συμμετοχή της αλλά κυρίως με το κύρος, την επιρροή και την αγωνιστικότητά της δεν συμμετέχει σε αυτά τα βρώμικα παιχνίδια.

Επειδή το θέμα δεν είναι καθόλου προσωπικό ή συντεχνιακό αλλά βαθύτατα πολιτικό όπως αναφέρουμε παραπάνω αλλά ταυτόχρονα αφορά και την καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τον παράνομο, αυθαίρετο και πραξικοπηματικό αυτό διορισμό, δεν αποδεχόμαστε τον αντιδημοκρατικό αποκλεισμό μας.

Επειδή δεν είμαστε οπαδοί του καθωσπρεπισμού και επειδή η παράνομη αυτή απόφαση αποτελεί ευθεία πρόκληση για τον κλάδο μας και τους Ναυτεργάτες (οι οποίοι ξέρουν και γνωρίζουν την δράση και τον ρόλο της ΠΕΝΕΝ) ερωτάται ο γελοίος Υπουργός Εργασίας (ο οποίος στην μικρή Υπουργική θητεία του έχει δώσει δείγματα γραφής σαν υποτακτικός της τρόικα) από πού αντλεί το δικαίωμα να παραβιάζει τον νόμο, από πού αντλεί το δικαίωμα να πετάει στον κάλαθο των αχρήστων αποφάσεις του ΣτΕ, με ποια νομιμοποίηση ο ίδιος και ο ΥΝΑ Μ. Βαρβιτσιώτης έχουν αποκλείσει από όλα τα όργανα αρμοδιότητάς τους (ΝΠΔΔ) την ΠΕΝΕΝ στον χώρο της Ναυτιλίας.

Πιστεύουν ότι έτσι θα φιμώσουν την φωνή της ΠΕΝΕΝ; Έχουν άραγε την αυταπάτη ότι η ΠΕΝΕΝ θα συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις; Νομίζουν ότι κουρελιάζοντας τον νόμο που έχουν θεσπίσει οι ίδιοι θα παραγκωνίσουν ή θα εξοστρακίσουν την ΠΕΝΕΝ από τον πρωτοπόρο αγωνιστικό και ταξικό ρόλο της;
Αυτά αποτελούν όνειρα θερινής νυκτός, είναι βαθιά νυχτωμένοι αυτοί που καλλιεργούν τέτοια σενάρια ή έχουν τέτοιες αυταπάτες.

Επειδή όμως ξέρουμε και γνωρίζουμε τι εξελίσσεται στον Ναυτεργατικό χώρο, επειδή ξέρουμε τις εξελίξεις στον χώρο της Ναυτιλίας, επειδή βιώνουμε στο πετσί μας την βάρβαρη και εφοπλιστόδουλη κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική, επειδή ξέρουμε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις στον χώρο μας και τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει στον εξοβελισμό του ελληνικού Ναυτεργατικού δυναμικού από την Ναυτιλία, αλλά κυρίως ξέρουμε το μοντέλο που συστηματικά οικοδομούν όλα τα τελευταία χρόνια και τι επιφυλάσσουν για τον Ναυτεργατικό κόσμο της χώρας μας, τους θεωρούμε συνυπεύθυνους μαζί με τον αποτυχημένο Υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση. Στην επιλογή αυτή διαδραμάτισαν ουσιαστικό και παρασκηνιακό ρόλο η ηγεσία του ΥΝΑ, της ΠΝΟ αλλά και του ΝΑΤ.

Καλούμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας να ανακαλέσουν αμέσως την παράνομη απόφασή τους και να συμπεριλάβουν στις θέσεις των εκπροσώπων των κατωτέρων πληρωμάτων για το Δ.Σ του ΝΑΤ τους προτεινόμενους εκπροσώπους της ΠΕΝΕΝ.

Με εντολή Διοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Νταλακογεώργος                                                                              Αντώνης Κροκίδης Νικόλαος

Διαβάστε ακόμα