Αποδοχή νέων τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL.