Αρχίζει η καταβολή του δώρου Πάσχα στους άνεργους ναυτικούς

dwro_pasxa_stous_anergous_nautikous_

Αρχίζει από την Τετάρτη 27/3 η καταβολή του καθιερωμένου δώρου Πάσχα στους άνεργους ναυτικούς, όπως καθορίστηκε με κοινή απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου σε κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε 300 ευρώ για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και 350 ευρώ για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται από τις 27 Μαρτίου 014 έως και τις 15 Απριλίου 2014 (14 εργάσιμες ημέρες) στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 5 χρόνια, από την οποία 12 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 20ή Απριλίου 2014 τριετία, ή 24 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 20ή Απριλίου 2014, πενταετία.

(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 20ή Απριλίου 2014, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 18 μήνες.

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 5 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 20ή Οκτωβρίου 2013, εφόσον έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998(Α ? 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 20ή Απριλίου 2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο 1 μήνα και ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα