Άσκηση ετοιμότητας στο κρουαζιερόπλοιο «Louis Olympia»

louis_olympia_askisi_etoimotitas_

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) ανακοινώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 9 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε άσκηση – Γυμνάσιο ευρείας κλίμακος, στο κρουαζιερόπλοιο LOUIS OLYMPIA στη Ρόδο.
Στην άσκηση, εκτός του πληρώματος του πλοίου, έλαβαν μέρος όλοι οι Φορείς και οι Υπηρεσίες που έχουν αποστολή την αντιμετώπιση κρίσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και ιδιαίτερα επιβατών, με την κινητοποίηση θαλασσίων – εναερίων και χερσαίων δυνάμεων και μονάδων υποβρυχίων και αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Ακολούθησε τελετή, επί του πλοίου, παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας Υπουργείων και εκπροσώπων φορέων της ναυτιλίας.

Ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Θεόδωρος Κόντες, στην ομιλία του ανέφερε:

«Στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και ιδιαίτερα σε αυτές που εκτελούνται με επιβατηγά πλοία μεγάλων διαστάσεων και μεταφορικής ικανότητος, όπως τα κρουαζιερόπλοια, υπάρχει αυξημένη ανάγκη ετοιμότητος, πρωταρχικά αυτών που στελεχώνουν το πλοίο, και εννοώ το πλήρωμα, παράλληλα δε και των αρμοδίων Υπηρεσιών, προκειμένου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που θέτουν σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες και το πλοίο.

Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες καταστάσεις κινδύνου είναι δυνατόν να προέρχονται από πυρκαγιά, σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη, κατάκλιση, ανατροπή, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.

Η Ένωσή μας, με την εμπειρία που έχει στον διεθνή χώρο και τη γνώση από την πολυετή συμμετοχή της στις εργασίες Διεθνών και Κοινοτικών Οργάνων, που ασχολούνται με την ασφάλεια (safety και security) των πλοίων, εκτιμά ότι είναι σκόπιμο να υπάρχει ο σχεδιασμός και η εκτέλεση γυμνασίων αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων σε πλοίο, που μπορεί να βρίσκεται σε λιμένα ή σε περιοχή του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, ευθύνης της Χώρας μας, από πλευράς έρευνας και διάσωσης (search and rescue – SAR). Για τον σκοπό αυτό, αναλάβαμε την πρωτοβουλία και συνεργαστήκαμε στενά με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, με τους άξιους Επιτελείς του, για να πραγματοποιηθεί αυτό που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο.

Θεωρήσαμε σκόπιμο και αναγκαίο το έργο αυτό για τους κάτωθι λόγους:

i. Της παράδοσης που έχει η Χώρα μας στη ναυτιλία.
ii. Του ενδιαφέροντος των μελών μας που εκπροσωπούν τον κλάδο της τουριστικής ναυτιλίας και ιδιαίτερα της κρουαζιέρας, προκειμένου για την τήρηση των Κανονισμών που έχουν σχέση με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και υπαγορεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS, την οποία η Χώρα μας έχει κυρώσει.
iii. Του γιγαντισμού των πλοίων του κλάδου της κρουαζιέρας, που εκπροσωπούμε ως Ένωση.
iv. Του πολυνησιακού μας χώρου και των χιλιάδων επισκέψεων κάθε χρόνο κρουαζιεροπλοίων στους Ελληνικούς λιμένες.
v. Της πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας στον χώρο ευθύνης που έχει η Χώρα μας.
vi. Των τελευταίων εξελίξεων στην αναθεώρηση των οικείων Κανονισμών περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, μετά από σοβαρά ναυτικά ατυχήματα, όπως του COSTA CONCORDIA που συνέβη τον Ιανουάριο 2012.

Για όλα τα παραπάνω, λειτουργούν σήμερα Υπηρεσίες οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και μέσα (πλωτά – εναέρια – χερσαία), που έχουν ειδική αποστολή. Όλοι όμως οι μηχανισμοί, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιπτώσεις κινδύνου, επιβάλλεται να διατηρούνται σε ετοιμότητα και αυτό τον σκοπό έχει σήμερα το γυμνάσιο που παρακολουθήσατε.
Είναι γεγονός και επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των δύο τελευταίων δεκαετιών, από πλευράς σοβαρών ναυτικών ατυχημάτων σε επιβατηγά πλοία, ότι στον παράγοντα άνθρωπο αποδίδεται το μεγάλο ποσοστό ευθύνης. Γι’ αυτό, στην τελευταία Σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του ΙΜΟ, τονίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού η συνέχιση, με έντονο ρυθμό, των προσπαθειών αναβάθμισης των προσόντων και ικανοτήτων των ναυτικών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια των πλοίων, στην εφαρμογή των Κανόνων και Κανονισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και την λειτουργία των μέσων και συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στα πλοία, καθώς και την επιμέλεια εκτελέσεως των γυμνασίων, που προβλέπονται για τους επιβάτες αλλά και το προσωπικό που στελεχώνει τα πλοία.

Το γεγονός της άσκησης, είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τεχνικό της Όργανο σε θέματα ναυτιλίας EMSA, από τους ναυστασφαλιστικούς Οργανισμούς όπως τα P & I Clubs και το IUMI, την CLIA και άλλους φορείς του χώρου της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών. Ιδιαίτερα πάντως θα εκτιμηθεί από τον IMO, την περίοδο αυτή μάλιστα όπου, εξετάζονται από τα αρμόδια Όργανα του – κορυφαία θέματα ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων και υπάρχουν παραινέσεις από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, για συνδρομή όλων των Φορέων στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης των κανόνων ασφαλείας, με έμφαση σε επιχειρησιακούς τομείς που αφορούν την ετοιμότητα και εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με το έργο αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και την παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες στη θάλασσα.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, συνεργαζόμενη, όπου χρειάζεται, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και τους άλλους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου για την τήρηση των μέτρων που συνδράμουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την εκπαίδευση των πληρωμάτων που στελεχώνουν τα πλοία, την ασφάλεια – security – καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εκπροσωπούμε, ως Φορέας, έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες κλάδους της ναυτιλίας – την κρουαζιέρα, με ιδιαίτερη ευαισθησία, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταφερομένων προσώπων – επιβατών και πληρώματος, που ο αριθμός αυτός για τα κρουαζιερόπλοια της τρίτης γενιάς φτάνει σήμερα τα 8.000 άτομα. Συμμετέχουμε στις εργασίες των αρμοδίων Οργάνων, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και έχουμε υποχρέωση να συνδράμουμε με τον τρόπο και την ενεργό συμμετοχή των μελών μας, στο να τηρούνται τα προβλεπόμενα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω:

• Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και προσωπικά τον Υπουργό κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που από την αρχή στήριξε την ιδέα πραγματοποίησης του γυμνασίου.
• Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και προσωπικά τον Αρχηγό Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο, τον Υπαρχηγό Αντιναύαρχο Λ.Σ. Σιέττο, τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πατρινό, τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Ιωαννίδη, τον Περιφερειάρχη Λ.Σ. Αρχιπλοίαρχο Αργυρίου, τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ρόδου / Πλοίαρχο Αρμπουνιώτη και όλους τους Επιτελείς Ανώτατους/ Ανώτερους και κατώτερους Αξιωματικούς, που συνεργάσθησαν μεθοδικά με την Ένωσή μας και ιδιαίτερα με τον Ναύαρχο κ. Αντώνιο Καλούδη και τον Αρχιπλοίαρχο της Εταιρείας του πλοίου κ. Βασίλειο Γκάζικα, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
• Να συγχαρώ την ειδική μονάδα υποβρυχίων και αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και τους χειριστές και όλο το πλήρωμα του super puma της Πολεμικής μας Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος, που εκτέλεσαν με ακρίβεια και επιτυχία τις δύσκολες φάσεις της επιχείρησης, επιβεβαιώνοντας τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων, με δύσκολες και αντίξοες πολλές φορές καταστάσεις.
• Τους άλλους φορείς και παράγοντες, όπως το ΓΕΕΘΑ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Υγείας.
• Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα την Αντιπεριφερειάρχη κα Φτακλάκη.
• Τον κ. Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους Ρόδου, την προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων, τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου καθώς και τη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.
• Τον Περιφερειάρχη Λιμενικού Σώματος Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Αργυρίου.
• Τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ρόδου και το προσωπικό του Λιμεναρχείου, για τη συμμετοχή των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις οργάνωσης και εκτέλεσης της άσκησης.
• Τον Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ρόδου.
• Τον Διοικητή της Αεροπορικής Βάσεως Ρόδου.
• Τον Διοικητή της Ελληνικής Αστυνομίας Ρόδου.
• Τον Προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
• Τον Διευθυντή Νοσοκομείου Ρόδου.
• Τους ιδιοκτήτες όλων των πλωτών μέσων που προσέτρεξαν για βοήθεια.
• Τους ναυτικούς πράκτορες της Ρόδου.
• Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς LOUIS OLYMPIA, τον Πρόεδρο της κ. Κωστάκη Λοΐζου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Κυριάκο, για τη μεγάλη προθυμία διάθεσης του πλοίου στην εκτέλεση του γυμνασίου – άσκησης και την τελετή που εκτελείται αυτή τη στιγμή στο πλοίο. Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και Γενικό Γραμματέα της Ενώσεώς μας Αρχιπλοίαρχο κ. Κουμπενά ο οποίος μαζί με τον Αρχιπλοίαρχο κ. Γκαζικα, παρείχαν τις πολύτιμες ναυτικές των γνώσεις και εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης.
• Επίσης να ευχαριστήσω τον Πλοίαρχο του πλοίου, τον hotel manager και όλους τους Αξιωματικούς και το πλήρωμα που προσέφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες των, με την εμπειρία και ναυτοσύνη, ώστε να εκτελεστεί με ασφάλεια η όλη επιχείρηση.
• Στους άξιους Έλληνες ναυτικούς, που στελεχώνουν τα πλοία, αξίζουν συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσφορά τους στη ναυτιλία μας.
• Τα Μέλη της Ενώσεώς μας, που ενεθάρρυναν και στήριξαν την ιδέα αυτού του εγχειρήματος.
• Να ευχαριστήσω όλους σας που παρευρεθήκατε στο γεγονός αυτό το οποίο, εκτός των άλλων, έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφού πρόκειται για παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες συνανθρώπους μας.

Ευχαριστώ.»

Διαβάστε ακόμα