Καναδάς: Η ακτοφυλακή θα συνεχίσει τους αυστηρούς ελέγχους για τον μέγιστο χρόνο των ναυτικών στο πλοίο

Το PSC θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται αμέσως σε κάθε παράπονο ή ένδειξη ότι ένα πλοίο δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, με σεβασμό του δικαιώματος των ναυτικών στον επαναπατρισμό, προειδοποίησε ο Καναδάς.

Παρά τις αναφορές για πληρώματα που παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο λόγω των περιορισμών από τον COVID-19 παγκοσμίως, στον Καναδά οι ναυτικοί θεωρούνται εργαζόμενοι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων με το πλοίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ως εκ τούτου, η υπηρεσία Transport Canada συνεργάζεται επίσης στενά με τις υπηρεσίες του Immigration του Καναδά για να βοηθήσει με τις αλλαγές των πληρωμάτων.

Ο Καναδάς έχει επίσης υπογράψει τις διεθνείς συμβάσεις όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC 2006), οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώματα των ναυτικών.

Συμβάσεις ναυτικών

Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα για θέματα ναυτικής εργασίας και για τον COVID-19 από τον ILO, υποδεικνύει ότι η αρμόδια αρχή (π.χ. κράτος σημαίας) μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις σχετικά με την MLC 2006 για λόγους έκτακτης ανάγκης που αφορά την δημόσια υγεία και καταστάσεις ανωτέρας βίας.

Πλοίο χωρίς σημαία Καναδά που λειτουργεί σε καναδικά ύδατα:

– Θα πρέπει να συμμορφώνεται συνεχώς με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

– Πρέπει να έχει έγκυρες συμβάσεις ναυτικής εργασίας για κάθε μέλος του πληρώματος και αυτές η συμφωνίες θα πρέπει να υπογράφονται τόσο από τον ναυτικό όσο και από τον πλοιοκτήτη, ή από εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη.

– Στον ναυτικό πρέπει να δίνεται αρκετός χρόνος για να επανεξετάσει και να λάβει συμβουλές σχετικά με τη σύμβαση (ή την επέκταση της), και να αποδέχεται ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την υπογραφή της.

– Κάθε ναυτικός πρέπει να έχει έγκυρη σύμβαση εργασίας έως ότου επαναπατριστεί

– Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τον πλοιοκτήτη για τον επαναπατρισμό των μελών του πληρώματος για να διασφαλιστεί ότι δεν εργάζονται στο πλοίο περισσότερο από 11 μήνες από την ημερομηνία επιβίβασης και ναυτολόγησης τους.

– Πλοία χωρίς Καναδική σημαία που πλέουν στα ύδατα της χώρας, τα οποία λειτουργούν χωρίς έγκυρη σύμβαση για όλα τα μέλη του πληρώματος θα υπόκεινται σε κράτηση ή και ποινές.

– Εάν το πλοίο έχει ναυτικούς που έχουν επιβιβαστεί πάνω από 11 μήνες πριν, θα πρέπει να ο πλοίαρχος να δείξει ότι:

– Έχουν καταβληθεί όλες οι πιθανές προσπάθειες για τον επαναπατρισμό του ναυτικού και ότι υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα πέρα από τον έλεγχο του πλοιοκτήτη που κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση της αλλαγής πληρώματος.

– Ο ναυτικός αποδέχθηκε ελεύθερα την επέκταση της σύμβασης του.

– Υπάρχει σχέδιο, εγκεκριμένο από το κράτος σημαίας του πλοίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να επαναπατριστεί ο ναυτικός.

– Έχει αναληφθεί δράση για την προστασία της ψυχικής υγείας των ναυτικών και την καταπολέμηση της κόπωσης.

Επιθεωρήσεις Port State Control

Πλοίο που πλέει σε καναδικά ύδατα, μπορεί να ελεγχθεί από την ακτοφυλακή για να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τον νόμο περί ναυτιλίας του Καναδά 2001 και τις διεθνείς συμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων ελέγχου από το κράτος λιμένα, οι αξιωματικοί του PSC θα ελέγχουν οποιοδήποτε πλήρωμα που εργάζεται στο πλοίο πάνω από 11 μήνες. Οι αξιωματικοί θα επαληθεύσουν, μεταξύ άλλων:

– Την ημερομηνία επιβίβασης και ναυτολόγησης

– Τον αριθμό και τη διάρκεια των διαδοχικών επεκτάσεων της σύμβασης που έχει υπογράψει ο ναυτικός.

– Γιατί ο επαναπατρισμός του πληρώματος δεν είχε προγραμματιστεί ή δεν πραγματοποιήθηκε στον Καναδά.

– Αν το πλοίο βρισκόταν πρόσφατα σε λιμάνι όπου το πλήρωμα θα μπορούσε να είχε επαναπατριστεί.

Εάν οι αξιωματικοί της ακτοφυλακής διαπιστώσουν ότι το πλοίο δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω τότε δε θα του επιτρέπεται ο απόπλους έως ότου συμμορφωθεί ή έως ότου αποδεχθούν ένα εγκεκριμένο σχέδιο από τη σημαία κράτους για την διόρθωση αυτών των μη συμμορφώσεων και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε ακόμα