Αύξηση ρεκόρ στα λειτουργικά κέρδη του ΟΛΘ

olth_

Σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων και κερδών καταγράφονται σε όλους τους λειτουργικούς τομείς του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο εννεάμηνο του 2014.

Συγκεκριμένα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ διαμορφώθηκε στα 41.051.994 ευρώ, αυξημένος κατά 9,30% έναντι 37.559.626 ευρώ του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2013.

Αντίστοιχα το μικτό κέρδος έφτασε στα 20.149.674 ευρώ, αυξημένο κατά 24,18% έναντι των 16.225.752 ευρώ του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 17,04% στα 21.038.703 ευρώ και μετά από φόρους κινήθηκαν ανοδικά κατά 15,10% στα 15.838.566 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο 52,77%, αυξημένα κατά 27,19%.

Αναλυτικά ανά τομέα της ΟΛΘ ΑΕ η εικόνα του εννεαμήνου του 2014 έχει ως ακολούθως:
• Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερς): Άνοδος της διακίνησης κατά 11,79% στα 249.563 TEUs και αύξηση τζίρου κατά 9,71% έναντι του 2013.
• Συμβατικό Λιμάνι: Αύξηση στο γενικό φορτίο κατά 19,32% και στο ξηρό χύμα φορτίο κατά 6,86%, με ταυτόχρονη άνοδο του τζίρου κατά 8,81%.
• Επιβατικό Λιμάνι: Αύξηση τζίρου κατά 18.26%.
• Εκμετάλλευση Χώρων: Αύξηση τζίρου 5,95%.

Συνολικά τα έσοδα της ΟΛΘ ΑΕ στο εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 4,04% από το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρά τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 42,52%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας. Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων μειώθηκε έναντι του 2013 κατά 5,49%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,58%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.

Αναφερόμενος στα οικονομικά της ΟΛΘ ΑΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:
«Όπως είχαμε προβλέψει το 2014 εξελίσσεται για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην καλύτερη χρόνιά από την ίδρυσή του. Η δουλειά της διοίκησης και των εργαζομένων με τη συνεργασία των χρηστών του λιμένα αποδίδει επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκομένων, αλλά και της εθνικής οικονομίας. Οι προοπτικές για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλες. Το ίδιο και οι προκλήσεις, στις οποίες όλοι όσοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις οφείλουν να ανταποκριθούν, ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να εξακολουθήσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε ακόμα