Υπενθύμιση για τους σπουδαστές που δεν πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι

Επειδή πολλοί από τους σπουδαστές ανησυχούν και ρωτάνε διαρκώς τι θα γίνει εάν δεν έχουν βρει να μπαρκάρουν σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

1. α) Στο Β΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Α΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού. Ενδεχόμενες διαγραφές των παραπάνω σπουδαστών λόγω μη εκτέλεσης του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού ανακαλούνται αυτοδικαίως.

β) Στο Δ΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Β΄ και Γ΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

2. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι σπουδαστές θα έχουν δικαίωμα ναυτολόγησης και σε πλοία με ξένη σημαία ΜΗ συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για τη ναυτολόγηση σε πλοία με ξένη σημαία μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα