Α.Ε.Ν.: Εγραφή στο δ’ εξάμηνο ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού!

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του υπουργείου το οποίο λέει τα κάτωθι:

1. α) Στο Β΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Α΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.Ενδεχόμενες διαγραφές των παραπάνω σπουδαστών λόγω μη εκτέλεσης του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδίου ανακαλούνται αυτοδικαίως.

β) Στο Δ΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Β΄ και Γ΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

2. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.


Δείτε την απόφαση όπως την ανήρτησε το υπουργείο:

Εγγραφή σπουδαστών στο Β΄ και Δ΄ διδακτικό εξάμηνο.

Διαβάστε ακόμα