ΑΕΝ Μακεδονίας: Ανακοινώσεις για τους σπουδαστές

 Η ΑΕΝ Μακεδονίας προς πληροφόρηση των σπουδαστών ανακοινώνει τα εξής:

30/11/12

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι τα νέα προγράμματα μαθημάτων και αιθουσών που ισχύουν από Δευτέρα 03/12/12 έχουν αναρτηθεί στα ‘προγράμματα’.
Οι σπουδαστές του Β’ εξαμήνου που έκαναν κατ’ εξαίρεση εγγραφή , χωρίς να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία, εντάχθηκαν στο τμήμα Β4.

30/11/12

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του Α εξαμήνου ότι την Τρίτη 11/12/12 θα γίνει επίσκεψη της εταιρείας ALPHA TANKERS και την Παρασκευή 14/11/12 της
ELETSON. Οι σπουδαστές θα συγκεντρωθούν στο αμφιθέατρο σε ώρες που θα ανακοινωθούν τις ημέρες των επισκέψεων.

27/11/12

Ενημερώνονται οι σπουδαστές οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν 1ο εκπ. ταξίδι ή δεν συμπλήρωσαν την ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ότι δύνανται να εγγραφούν στο Β εξάμηνο βάσει σχετικής εγκυκλίου του ΥΝΑ που έχει αναρτηθεί στη “Γραμματεία”.

26/11/12

Αναρτήθηκαν οι απουσίες ως και την Παρασκευή 23/11/12 στο ‘απουσίες’.

24/11/12

Αποφάσεις για τη ναυτική εκπαίδευση

● Η εγγραφή στο Δ εξάμηνο θα επιτρέπεται με τη συμπλήρωση 7μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.

● Η εναπομένουσα θαλάσσια υπηρεσία ( μέχρι το 12μηνο) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 6 έτη από την εγγραφή του σπουδαστή στις ΑΕΝ.

Δηλαδή επεκτείνεται από 2 σε 3 έτη ο χρόνος για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών.

● Με κανονιστική διάταξη προωθείται η εγγραφή των σπουδαστών που δεν πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη

θαλάσσια υπηρεσία στο επόμενο εξάμηνο.

● Η Ένωση Εφοπλιστών και η ΠΝΟ συμφώνησαν να είναι υποχρεωτική η πρόσληψη τουλάχιστον ενός σπουδαστή ανά πλοίο ανεξαρτήτως σημαίας που

διαχειρίζεται στην Ελλάδα εταιρία βάση του νόμου 89/67

Διαβάστε ακόμα