Απάντηση Κ.Μουσουρούλη για τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών

Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Θ. Δρίτσας, Δ. Γάκης, Ι. Δραγασάκης, Γ. Σταθάκης, Ν. Συρμαλένιος και Ε. Τσακαλώτος με θέμα «Απάντησε η κυβέρνηση στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιριών;», ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, σημείωσε τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής, σας γνωστοποιούμε ότι η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εμπορικής ναυτιλίας και ιδιαίτερα της ποντοπόρου, η οποία δραστηριοποιούμενη ανά την υφήλιο παράγει οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία και ενισχύει το διεθνές κύρος της χώρας, μεριμνά συνεχώς για την επαύξησή του, προσαρμόζοντας κατάλληλα, όποτε απαιτείται, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες δραστηριοποίησης στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πολιτεία εφαρμόζει ένα σταθερό και συνταγματικά κατοχυρωμένο σύστημα φορολογίας των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με στόχο την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία και εταιρειών στη χώρα και, κατ’ επέκταση, την εγκατάσταση και ισχυροποίηση του ναυτιλιακού πλέγματος, τη διαφύλαξη της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και της απασχόλησης για τους Έλληνες ναυτικούς.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη φορολόγηση των πλοίων υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, την 13-12-2012 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», στο οποίο υπάρχει άρθρο που προβλέπει την φορολόγηση των πλοίων αυτών κατ’ αναλογία του συστήματος φορολόγησης (tonnage tax system) των πλοίων με ελληνική σημαία.

Επιπρόσθετα, στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου περιήλθε η υπό στοιχεία COMP/F2/MM/JMH/ae -D*2011/11635/4-11-2011 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Δ/νση Ανταγωνισμού) με θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας/ Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς / άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών». Η ανωτέρω Διεύθυνση γνωστοποίησε με το με αριθ. πρωτ.: 3131.67/2011/23-12-2011 έγγραφο της τις απόψεις της προς το Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειμένου να τις λάβει υπόψη στη διαμόρφωση της απάντησης των Ελληνικών Αρχών επί των τιθέμενων ερωτημάτων.

Την 06-8-2012 περιήλθε επίσης στην ανωτέρω Διεύθυνση η υπό στοιχεία COMP/F2/MM/AK/DA*2012/076565/31-7-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Δ/νση Ανταγωνισμού) με θέμα «Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος και ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα υπέρ της θαλάσσιας ναυτιλίας και συναφών κλάδων» (SA 33828/(2012/E)). Ακολούθως την 24-8-2012 περιήλθε η υπό στοιχεία COMP/F2/MM/AK/LBda-D*2012/083832/17-8-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Δ/νση Ανταγωνισμού) με θέμα «Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» (SA.33828 (2011/ CP)).

Οι απόψεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου απεστάλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών με το αριθ. πρωτ.: 3122.47/05/12/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

zougla.gr

Διαβάστε ακόμα