Προμήθεια ”έξι σύγχρονων παράκτιων περιπολικών σκαφών” θαλάσσιας επιτήρησης

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, υπέγραψε εχθές απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια έξι σύγχρονων παράκτιων περιπολικών σκαφών θαλάσσιας επιτήρησης.

Τα νέα αυτά σκάφη θα επιχειρούν για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα επιχειρησιακά μέσα. Κύριος σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η ενίσχυση της επιτήρησης και προστασίας των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών παράνομης μετανάστευσης.

Τα σκάφη θα έχουν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα και θα συμμορφώνονται, ως προς το αυστηρότερο, με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην προκήρυξη, των κανονισμών του Νηογνώμονα, στην κλάση του οποίου θα ενταχθεί το κάθε σκάφος για την κατηγορία του, της Οδηγίας 96/98/ΕΚ όπως ισχύει, για όλο τον εξοπλισμό του σκάφους, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της και του Β.Δ. 135/68 όπως ισχύει, ως προς την έκδοση άδειας ναυπήγησης εφόσον η ναυπήγηση γίνει στην Ελλάδα.

Η προμήθεια είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα