Οικονομική υποστήριξη στο λιμάνι της Αγκούστας

Εκατό εκατομμύρια ευρώ οικονομική υποστήριξη στο λιμάνι της Αγκούστας στη Σικελία, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου ακολουθώντας πλήρως το νομικό και θεσμικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Η χρηματοδότηση αφορά την υποστήριξη ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις φορτοεκφορτώσεις φορτίων αλλά και εμπορευματοκιβωτίων.Το εν λόγω λιμάνι βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και είχε καταθέσει ντα συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την οικονομική υποστήριξη.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα