Μουσουρούλης: Έξι κινήσεις για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα πολύπλευρα ζητήματα που συνδέονται με τον κλάδο προχωράει πάνω σε 6 άξονες.

Πιο συγκεκριμένα, ενόψει, κυρίως, του επόμενου τουριστικού έτους 2013, ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται και προγραμματίζονται οι εξής ενέργειες:

1. Καταγράφηκαν οι δυνατότητες όλων των ελληνικών λιμένων υποδοχής.

2. Εκπονήθηκαν βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών και στάλθηκαν για άμεση εφαρμογή στους λιμένες υποδοχής, προτάσεις για την εφαρμογή του συστήματος προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας εξυπηρέτησης (berth allocation), ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες τις δυνατότητες όγκου εξυπηρέτησης από κάθε λιμένα.

3. Για την προοδευτική βελτίωση τόσο των μεγάλων λιμένων υποδοχής της χερσαίας χώρας και της Κρήτης, όσο και μικρότερων λιμένων κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας, υλοποιούνται επεμβάσεις και εργασίες συντήρησης.

4. Ολοκληρώθηκε και πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο οι αρμοδιότητες και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS και τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες.

5. Συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Πολιτισμού και σύντομα θα ανακοινωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, μέσα στο στενό πλαίσιο της παραμονής των κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια υποδοχής.

6. Ολοκληρώνεται το τελικό κείμενο Στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα