Η προσωρινή επίλυση του προβλήματος των δόκιμων και οι ανούσιες παρεμβάσεις

Τελικά αποφασίστηκε να γίνουν 4+2 παρεμβάσεις για την λύση του προβλήματος των δοκίμων. Τώρα το αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου.

Πιστεύω ότι αυτές είναι προσωρινές λύσεις και όχι μόνιμες, ειδικά οι τρεις εξ αυτών είναι απλά για τα μάτια του κόσμου. Ας πάμε λοιπόν να τις δούμε

1. Η εγγραφή στο τρίτο έτος σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα επιτρέπεται με την συμπλήρωση, συσσωρευτικά μέχρι τότε, τουλάχιστον επτάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.

2. Η εναπομένουσα θαλάσσια υπηρεσία (για τη συμπλήρωση των 12 μηνών) δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός εξαετίας από την εγγραφή του σπουδαστή στην ΑΕΝ, οπότε και θα του χορηγείται το Δίπλωμα Γ’ Τάξεως. Θα επεκταθεί, δηλαδή, ο χρόνος από δύο έτη σε τρία για την πραγματοποίηση των θαλασσίων ταξιδιών.

3. Με κανονιστική πράξη προωθείται η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο εκείνων των σπουδαστών που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία.

4. Η πρόσληψη τουλάχιστον ενός σπουδαστή ανά διαχειριζόμενο πλοίο θα είναι υποχρεωτική για κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως σημαίας, το οποίο διαχειρίζεται στην Ελλάδα εταιρεία βάσει του Νόμου 89/67, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όσο αναφορά την πρώτη, θα ήθελα να μας πει ο υπουργός, πως θα καταφέρουν οι δόκιμοι να συμπληρώσουν 7 μήνες υπηρεσίας; θεωρητικά, και για τους περισσότερους, το πρώτο μπάρκο είναι συνήθως 5-6 μήνες. Τις περισσότερες φορές δε, το εξάμηνο είναι άπιαστο όνειρο…Αφού λοιπόν η διάρκεια του πρώτου μπάρκου θα είναι 5-6 μήνες τους υπόλοιπους 1-2 που θα τους βρουν; ποια εταιρεία θα τους πάρει; και δεν μιλάω για κάποιους λίγους οι οποίοι σίγουρα θα βρουν να μπαρκάρουν αλλά μιλάω για το σύνολο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ουσιαστικά δεν αλλάζει και πάρα πολλά.

Στο δεύτερο τώρα, η παράταση του χρόνου που χρειάζεται για να συμπληρώσει κάποιος την υπηρεσία του δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αλλάζει και πολύ την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή αν κάποιος δεν βρεί καράβι για όλα αυτά τα χρόνια τι θα αλλάξει σε ένα χρόνο παραπάνω; Μήπως θα τον λυπηθεί κάποια ναυτιλιακή και θα τον πάρει; Δε νομίζω….

Στο τρίτο συμφωνώ απόλυτα, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χάσουν οι σπουδαστές την χρονιά τους. Είναι όμως μια λύση στην οποία ναι μεν οι σπουδαστές θα προχωρήσουν στο επόμενο 6μηνο, το πρόβλημα όμως με την υπηρεσία θα παραμείνει. Στην ουσία γυρίζουμε στις δύο προηγούμενες παρεμβάσεις.

Στο τέταρτο ελπίζω οι Έλληνες πλοιοκτήτες να κρατήσουν το λόγο τους και να πάρουν σε όλα τα πλοία τους δόκιμους. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι τα πλοία τα οποία δεν έχουν Ελληνική σημαία αλλά ανήκουν σε Έλληνες πλοιοκτήτες είναι πάρα πολλά. Έτσι θα μπορέσουν να βρουν καράβι για να μπαρκάρουν περισσότεροι δόκιμοι.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να εξεταστούν ακόμα δύο λύσεις για το πρόβλημα. Η πρώτη έχει να κάνει με την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΝΑΤ για τους σπουδαστές (416 ευρώ μηνιαίως από σπουδαστή και πλοίο) και η δεύτερη με την επιδότηση του Πρώτου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού, αλλά να ισχύει για τους έξι πρώτους μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας χωρίς περιορισμό εάν η υπηρεσία είναι συνεχής ή διακεκομμένη

Για το πρώτο δεν είμαι πολύ σίγουρος αν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα της κρίσης και του χρέους. Για το δεύτερο δεν έχω να πω και πολλά….αν οι εφοπλιστές έχουν ανάγκη από ένα μήνα επιδότησης για ένα δόκιμο τότε τι μπορώ να πω;

Έχω πει και θα συνεχίσω να λέω ότι για την ναυτιλία χρειάζονται ουσιώδης λύσεις γιατί η Ελλάδα και οι πολίτες της την έχουν ανάγκη. Όταν πραγματικά όλοι αυτοί που μας κυβερνούν το καταλάβουν, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα

g.k.