Φωτογραφία της ημέρας

Για φωτογραφία, επιλέξαμε σήμερα την καθέλκυση πλοίου από το ναυπηγείο του Gdańsk στην Πολωνία.

Δείτε την φωτογραφία:

e-Nautilia.gr