Διαγωνισμός για την επισκευή της πλωτής δεξαμενής του Περάματος

ploti_dexameni-peramatos_

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διεξαγωγή δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση της μεγάλης πλωτής δεξαμενής του Περάματος (15.000 τόνων) στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της, βάσει της υποχρέωσής του για τη στήριξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της ΝΕΖ Περάματος.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.866.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικής δαπάνης 2.295.795 Ευρώ.

Διαβάστε ακόμα