Αρχηγείο του Λιμενικού: Διευκρινήσεις για του ελέγχους σε θαλάσσια μέσα αναψυχής

ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ ÁÐÏÄÑÁÓÇ ËÁÈÑÏÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ

Διευκρινήσεις δόθηκαν από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με ελλιπείς και ανεπαρκείς ελέγχους σε επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Διαβάστε το δελτίο τύπου από το αρχηγείο λιμενικού σώματος

Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με ελλιπείς και ανεπαρκείς ελέγχους σε επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής οι οποίες φέρονται να λειτουργούν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διευκρινίζονται τα εξής:

1. Το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. είναι προσηλωμένο στην τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των θαλασσίων μέσων αναψυχής, με γνώμονα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό, οι Λιμενικές Αρχές όλης της χώρας έχουν διενεργήσει από 11/06/2014 έως 10/08/2014, οκτώ χιλιάδες οκτακόσιους ογδόντα δύο (8.882) ελέγχους για τη διασφάλιση της νομιμότητας και έχουν βεβαιώσει, συνολικά, χίλιες είκοσι επτά (1.027) παραβάσεις.

2. Οι Λιμενικές Αρχές της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χορηγούν άδειες στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, αφού πρώτα ελέγξουν ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού – παραλίας από τους οικείους δήμους.

3. Κάθε καταγγελία που αφορά ανεπαρκή και πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη διασφάλιση της νομιμότητας, διερευνάται διεξοδικά και επισταμένα.

4. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε παράλειψη, αμέλεια ή ολιγωρία Λιμενικών Αρχών στην τήρηση της νομιμότητας στο θέμα αυτό, θα ελεγχθεί με την ενδεικνυόμενη αυστηρότητα.

Δελτιο τύπου

Διαβάστε ακόμα