Δωρεάν η μετακίνηση στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα για άνεργους ναυτικούς

Παροχή Δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα σε δικαιούχους Γ.Ε.Ν.Ε Πειραιά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΕΝΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 2022_signed

Διαβάστε ακόμα