Δράσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά σε Πειραιά και Ύδρα

panepistimio_peiraia_draseis_se_peiraia_idra_

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (www.jmcepiraeus.eu) του Τμήματος Nαυτιλιακών Σπουδών, σε συνεργασία με την Διεθνή Ερευνητική Ομάδα Jean Monnet “European Research Study Group on the Political Economy of the EMU” (www.jeanmonnet-emu.eu), την Α.Ε.Ν. Ύδρας, το Λιμενικό Σώμα (Ύδρα), το Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Ύδρας και τον Δήμο Υδραίων ανακοινώνουν την διενέργεια των παρακάτω δράσεων για το διάστημα 19-22/6:

ΠΕΜΠΤΗ 19/6: Final Conference E.R.S.G. on the Political Economy of the EMU
Ώρα: 12.00 – 16.00
Τόπος: Πορτοκαλί Αμφιθέατρο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κεντρικό Κτίριο
Σύντομη Περιγραφή: Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας
E.R.S.G. on the Political Economy of the EMU, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας
σχετικά με τις επιπτώσεις της Ο.Ν.Ε. στο Εμπόριο, την Οικονομία και την Ανάπτυξη, την
Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση, την Οικονομική και Δημοσιονομική Ολοκλήρωση, την
Τραπεζική Ένωση και τον Χρηματοοικονομικό Τομέα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6: Workshop “EU Crisis as an Opportunity for Deeper Integration” (Η Κρίση της Ε.Ε. ως Ευκαιρία για Περαιτέρω Ενοποίηση)
Ώρα: 13.00 – 18.00
Τόπος: Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας
Σύντομη Περιγραφή: Παρουσίαση σε τοπικούς φορείς της Ύδρας και άλλους συμμετέχοντες των
τελικών συμπερασμάτων της ομάδας E.R.S.G. και συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής σχετικά
με τις προοπτικές περαιτέρω ενοποίησης της Ε.Ε. ως απάντηση στις προκλήσεις που
παρουσιάζονται από την κρίση χρέους. Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Αγορές Χρήματος, την Κεφαλαιακή Επάρκεια και την
Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της Ο.Ν.Ε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/6: Summer School “European Capital Markets, Capital Structuring and Financial Management” (Ευρωπαϊκές Αγορές Χρήματος, Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Χρημ/κή Διοίκηση)
Ώρα: 11.00 – 18.00
Τόπος: Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας
Ενότητες:
• Η Έννοια της Κεφαλαιακής Επάρκειας και οι Ανάγκες Διαχείρισης Κεφαλαίου
• Ευρωπαϊκές Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
• Σχεδιασμός Στρατηγικής Διαχείρισης Κεφαλαίων Ναυτιλιακής Επιχείρησης
• Στρατηγικές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ναυτιλιακής Επιχείρησης
• Στρατηγικές Δόμησης Κεφαλαίου και Εξασφάλισης Κεφαλαιακής Ρευστότητας Ναυτιλιακής Επιχείρησης

Διαβάστε ακόμα