Δυσοίωνες οι προοπτικές για τα μικρά containership

Container Ship

Οι παραγγελίες για μικρά containerships δεν καταλαμβάνουν ιδιαίτερο όγκο στην ναυτιλιακή αγορά τα τελευταία χρόνια. Το πλεόνασμα μεγαλύτερων μονάδων έχει ως αποτέλεσμα μια παρατεταμένη πλεονάζουσα χωρητικότητα, που οδηγεί πολλά πλοία στον παροπλισμό και συμπιέζει τα κέρδη από τη ναυλαγορά. Αλλά με το ενδο-περιφερειακό εμπόριο να έχει συνεχόμενες αυξητικές τάσεις, υπάρχει άραγε πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σ’ ένα χάσμα χωρητικότητας για των κάτω των 3,000 teu τομέα της αγοράς;

Ο αριθμός των παραγγελιών ως ποσοστό της υφιστάμενης χωρητικότητας του στόλου είναι κάτω από 10% για κάθε υποκατηγορία κάτω των 3.000 TEU. Σε αντιπαράθεση, ο αριθμός των παραγγελιών για Post-Panamax Containerships αντιστοιχεί στο 38% της χωρητικότητας του στόλου των Post-Panamax.

Αλλά και το κλείσιμο συμβολαίων στις μικρές κατηγορίες πλοίων κινήθηκε σε υποτονικά επίπεδα το 2013. Μόλις δύο πλοία της κατηγορίας 100-999 TEU ναυλώθηκαν, 38 πλοία στην κατηγορία από 1 έως 1,999 TEU, ενώ 24 πλοία από 2 έως 2,999 TEU νοικιάστηκαν μέσω συμβάσεων. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι στην κατηγορία κάτω των 3.000 TEU ουσιαστικά περισσότερα πλοία πήγαν για διάλυση παρά έκλεισαν συμβόλαια.

Πέρυσι, 32 πλοία κάτω των 1.000 TEU διαλύθηκαν, με συνολική χωρητικότητα περίπου 17.542 TEU. Την ίδια στιγμή, στην κατηγορία 1 έως 1,999 TEU 63 πλοία χωρητικότητας 0,9 εκατ. TEU πωλήθηκαν για κατεδάφιση, ενώ 20 πλοία της κατηγορίας 2 έως 2,999 TEU στάλθηκαν για παλιοσίδερα. Συνολικά, στην κατηγορία κάτω των 3.000 ΤΕU πέρυσι διαλύθηκαν πλοία συνολικής χωρητικότητας 0.16 εκατ. TEU, ενώ μόλις 71.348 TEU παραδόθηκαν. Πάντως, η συρρίκνωση του στόλου στα μικρότερα μεγέθη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Η χωρητικότητα του στόλου κάτω των 3.000 TEU κορυφώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 φτάνοντας τα 4,4 εκατ. TEU, και έχει μειωθεί έκτοτε κατά 5,6%.

Ο μέσος όρος ηλικίας του κάτω των 3, 000 TEU στόλου είναι 13,1 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των Post-Panamax είναι 6,3 χρόνια, μια σχετικά νεανική ηλικία. Το 15% των κάτω των 3, 000 TEU πλοίων είναι άνω των 20 ετών, ενώ το 8% είναι άνω των 25 ετών. Είναι σαφές ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω απόσυρση πλοίων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Πράγματι, στην κατηγορία κάτω των 3, 000 TEU 68 πλοία ηλικίας κάτω των 25 διαλύθηκαν το περασμένο έτος…

Διαβάστε ακόμα