ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα ECDIS

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν 02 έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS (πρωινό 08:00) από 07-12 έως και 10-12-2021 καθώς και από 10-01 έως και 14-01-2021. Τα προγραμματισμένα για τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες (πρωινά) ειδικά τμήματα BRM-BTM ακυρώνονται λόγω μειωμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ειδικά τμήματα ECDIS πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο ΚΕΣΕΝ.
Για την συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση:

– Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
– Πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
– Βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
– Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Διαβάστε ακόμα