Έκτακτο ειδικό τμήμα «Εργασίες Φόρτου σε Υγραεριοφόρα (LPG-LNG)» ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ανακοινώνεται ότι, από 13-11-2017 έως 24-11-2017 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Ειδικό Τμήμα για «Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα- Advanced Liquified Gas Tanker Safety» . (LPG-LNG)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην θυρίδα εξυπηρέτησης πολιτών της Γραμματείας ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων για εγγραφή.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πλοίαρχοι-Μηχανικοί πάσης τάξης Ε.Ν.

Απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία:

Έξι (06) μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεροφόρο

ή

τρείς (03) μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρο και Tanker Safety Basic LPG-LNG

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Αιτηση.
2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
3.Φωτοτυπία Διπλώματος
4.ωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1 – 4 – 5)
5.Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
6.Φωτοτυπία Έξι (06) μήνες θαλάσσια υπηρεσία (ναυτικό φυλλάδιο) σε υγραεροφόρο ή τρείς (03) μήνες θαλάσσια υπηρεσία (ναυτικό φυλλάδιο) σε υγραεροφόρο και φωτοτυπία πιστοποιητικού Tanker Safety Basic LPG-LNG
7.ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ: Βεβαίωση Πλοιάρχου ότι επιτρέπει την απουσία από το πλοίο από την έναρξη έως την λήξη της φοίτησης.
8.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επανυπογραφής ναυτικού.
9.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Διαβάστε ακόμα