Έλληνας ο νέος πρόεδρος της BIMCO: στόχος η προώθηση της ψηφιοποίησης στη ναυτιλία


Ο Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος της ελληνικής ναυτιλιακής Common Progress, διορίστηκε πρόεδρος της BIMCO, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής ένωσης σε διεθνές επίπεδο.

Ο Παπαγιαννόπουλος έχει θέσει σε προτεραιότητα τρία σημαντικά θέματα για τη διετή προεδρική του θητεία: να προωθήσει την ψηφιοποίηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία· Να μειώσει το διοικητικό βάρος του Πλοιάρχου· Και να ενθαρρύνει την επιτυχή εφαρμογή και την αποτελεσματική εκτέλεση νέων πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών.

Όσον αφορά την προώθηση της ψηφιοποίησης στη ναυτιλία, σκοπός είναι η BIMCO να αναλαμβάνει διάφορα projects, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της. Ο ίδιος δήλωσε ότι “η BIMCO στοχεύει στην αποτελεσματικότητα, στη δημιουργία καλύτερων πληροφοριών και στην μεγαλύτερη απλοποίηση, αλλά όλη μας η προσπάθεια προώθησης της ψηφιοποίησης στη βιομηχανία φέρει ένα ρίσκο”. “Ύψιστη προτεραιότητα της BIMCO αποτελεί η ασφάλεια του κυβερνοχώρου διασφαλίζοντας ότι τα πλοία των μελών μας είναι ασφαλή, ότι οι ναυτικοί έχουν επίγνωση των κινδύνων και ότι τα προσωπικά στοιχεία των μελών μας προστατεύονται”, πρόσθεσε.

Η προώθηση της ψηφιοποίησης θα αποτελέσει το “σημείο κλειδί” για την επίτευξη και του δεύτερου κρίσιμου θέματος που είναι η μείωση του διοικητικού βάρους του Πλοιάρχου. Επεδίωξη της BIMCO είναι να μειώσει το διοικητικό βάρος του Πλοίαρχου με την άρση όσων κανονισμών δεν συμβάλλουν πλέον στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει το νέο Πρόεδρο της BIMCO είναι το να ενθαρρύνει την υιοθέτηση και επιβολή πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, διασφαλίζοντας ότι οι κανονισμοί είναι πρακτικοί και ρεαλιστικοί ως προς την εφαρμογή τους. Επιπροσθέτως, η BIMCO θα βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να υιοθετήσουν την Σύμβαση Διαχείρισης Έρματος Πλοίων (Ballast Water Management Convention), συμβουλεύοντας τους για ζητήματα επιλογής συστημάτων σε σχέση με επιχειρησιακές ανάγκες. Και φυσικά η BIMCO θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με άλλες ενώσεις και τον ΙΜΟ για την δημιουργία ενός εφικτού και πρακτικού πλάνου εφαρμογής για την επίτευξη του κανονισμού για μειωμένες εκπομπές θείου στα καύσιμα των πλοίων, που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020.

Μετά την εκλογή του Παπαγιαννόπουλου, η BIMCO επιβεβαίωσε ότι η Sadan Kaptanoglou, διευθύνουσα σύμβουλος της Kaptanoglu Shipping, εξελέγη ως Αναπληρώτρια του Προέδρου της Ένωσης, η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτή την θέση. O Παπαγιαννόπουλος χαιρέτισε την εκλογή της, δηλώνοντας ότι ο διορισμός της επιβεβαιώνει την δέσμευση της ένωσης για την επιτυχημένη συνεργασία ανεξάρτητα από έθνη, φύλα και θρησκείες.

Διαβάστε ακόμα