Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών: Νέο ερευνητικό έργο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ανακοινώνει τη στήριξη και συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο SEAVIEWS (SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution, ADRION Interreg). Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση με βασικό γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ουσιαστική πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία εθνικού παραρτήματος για το δίκτυο προστασίας των θαλάσσιων υδάτων της περιοχής εφαρμογής του έργου δηλαδή, της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (Greek Marine Pollution Hub).

Στόχος του έργου SEAVIEWS είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από διάφορες πηγές (πετρελαιοκηλίδες, θαλάσσια απορρίμματα, κλπ.). Παράλληλα, το έργο θα δημιουργήσει ένα διακρατικό δίκτυο δεδομένων με στόχο τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων για την ποιότητα του θαλάσσιου νερού, τα οποία προέρχονται από έξυπνους αισθητήρες εγκατεστημένους σε κρίσιμα σταθερά και κινούμενα σημεία στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν και τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς για τη θαλάσσια ρύπανση (National Marine Pollution Hubs) με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Τα National Marine Pollution Hubs θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, τη νομοθεσία, τα υπάρχοντα σχέδια δράσης και πρωτόκολλα αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσα από τη δράση τους, θα προσεγγίζονται οι ειδικές εθνικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των φορέων που συμμετέχουν, λειτουργώντας ως ένα «ζωντανό», διαδραστικό δίκτυο που θα επιτρέπει τη διαρκή και ελεύθερη ροή πληροφοριών.

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, δημιουργήθηκε το 1980, αποτελεί τον αξιόπιστο εκπρόσωπο των πλοιοκτητών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων στην Ελλάδα. Σκοπός της Ένωσης είναι η διαφύλαξη, προώθηση, προστασία και ανάπτυξη των συμφερόντων των μελών της σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού. Η Ένωση παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής μελών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διεθνή Ένωση Ναυαγοσωστικών Εταιρειών (International Salvage Union).

Βασικός στόχος των μελών της Ένωσης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των πλοίων και των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, τα μέλη της Ένωσης δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτουν εκτενή και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία λόγω της συμμετοχής σε πληθώρα έργων τόσο σε εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Τα μέλη της Ένωσης προσφέρουν ετησίως τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 8.000 πλοία.

Διαβάστε ακόμα