ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική μείωση της αλιείας το 2020

Aπό την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας με Μηχανοκίνητα Σκάφη, έτους 2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, μέσης και παράκτιας αλιείας, παρουσίασε μείωση 0,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 13.763, έναντι 13.877 σκαφών το 2019.

Οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών (μέσης και παράκτιας αλιείας), κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

Ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρουσίασε μείωση 0,2% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 484 (245 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2020 και σε 485 (246 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2019.

Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 0,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 13.279 (221 βιντζότρατες και 13.058 λοιπά σκάφη) το 2020 και σε 13.392 (221 βιντζότρατες και 13.171 λοιπά σκάφη) το 2019 .

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας μειώθηκε κατά 14,3% και η αξία τους μειώθηκε κατά 12,9% το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 70.182,5 τόνους και η αξία σε 238.190,4 χιλιάδες ευρώ το 2020, έναντι 81.920,0 τόνων και 273.420,8 χιλιάδων ευρώ το 2019.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και την αξία των αλιευμάτων, κατά κατηγορία αλιείας, είναι οι εξής:

Στη μέση αλιεία, η ποσότητα και η αξία των αλιευμάτων παρουσίασαν μείωση κατά 18,0% και 13,8%, αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 43.085,8 τόνους και η αξία σε 101.074,3 χιλ. ευρώ, ενώ το 2019 η ποσότητα ήταν 52.559,5 τόνοι και η αξία 117.224,3 χιλ. ευρώ.

Στην παράκτια αλιεία, η ποσότητα και η αξία των αλιευμάτων παρουσίασαν μείωση κατά 7,7% και 12,2%, αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 27.096,7 τόνους και η αξία σε 137.116,1 χιλ. ευρώ, ενώ το 2019 η ποσότητα ήταν 29.360,5 τόνοι και η αξία 156.196,5 χιλ. ευρώ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ

Το 2020, από τους 70.182,5 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 79,6% αφορούσε ιχθύες, το 9,9% κεφαλόποδα, το 9,2% μαλακόστρακα και το 1,3% οστρακοειδή. Αντιστοίχως, τo 2019, από τους 81.920,0 τόνους, το 81,9% αφορούσε ιχθύες, το 8,9% κεφαλόποδα, το 7,7% μαλακόστρακα και το 1,5% οστρακοειδή.

Οι μεταβολές της ποσότητας των αλιευμάτων από τη μέση και την παράκτια αλιεία, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης αλιευμάτων (ιχθύες, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα και οστρακοειδή), είναι οι εξής:

Στο σύνολο των ιχθύων παρατηρήθηκε μείωση 16,7% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 αλιεύτηκαν 55.884,9 τόνοι ιχθύων, έναντι 67.107,8 τόνων το 2019.

Στο σύνολο των κεφαλόποδων παρατηρήθηκε μείωση 4,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 αλιεύτηκαν 6.950,5 τόνοι κεφαλόποδων, έναντι 7.303,2 τόνων το 2019.

Στο σύνολο των μαλακόστρακων παρατηρήθηκε αύξηση 2,2% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 αλιεύτηκαν 6.448,3 τόνοι μαλακόστρακων, έναντι 6.306,5 τόνων το 2019.

Στο σύνολο των οστρακοειδών παρατηρήθηκε μείωση 25,3% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 αλιεύτηκαν 898,8 τόνοι οστρακοειδών, έναντι 1.202,5 τόνων το 2019.

Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες ήταν ο γαύρος και η σαρδέλα, τα οποία με ποσότητες 11.275,5 τόνους και 10.680,8 τόνους, αντίστοιχα, καλύπτουν το 16,1% και το 15,2% του συνόλου των αλιευθεισών ποσοτήτων του έτους 2020. Ομοίως, για το 2019, οι ποσότητες του γαύρου και της σαρδέλας ανήλθαν σε 15.278,2 τόνους (18,7% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας) και 13.581,1 τόνους (16,6% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας), αντίστοιχα.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στις περιοχές αλιείας: α. Κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος, 18.255,9 τόνοι και ποσοστό 26,0%, και β. Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής, 17.749,9 τόνοι και ποσοστό 25,3%.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η μέση ετήσια απασχόληση στη μέση και στην παράκτια αλιεία παρουσίασε μείωση 6,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 18.535 και το 2019 σε 19.889.

Διαβάστε ακόμα