Εμπάργκο στα πλοία από Κριμαία επέβαλλε η Τουρκία

Η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση που απαγορεύει στα πλοία που αναχωρούν ή περνάν από την Κριμαία και τα λιμάνια της να επισκέπτονται τούρκικα λιμάνια.

Οι λιμενικές αρχές της Τουρκίας, οι ναυτικοί πράκτορες, οι χειριστές και οι πλοιοκτήτες ενημερώθηκαν ότι τα πλοία που φθάνουν από την Κριμαία και τους λιμένες της δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα. Δεν θα δοθεί άδεια εάν ένα πλοίο πέρασε/έχει περάσει από αυτούς τους λιμένες.

Τα εν λόγω πλοία δεν θα μπορούν να εκτελούν εκτελωνισμό ή να εκτελούν εργασίες εκφόρτωσης/φόρτωσης σε οποιοδήποτε τουρκικό λιμάνι.

Επιπλέον, οι αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την τελευταία λιμενική εξουσιοδότηση από πράκτορα, αντίγραφα βιβλίων ημερολογίου AIS, αρχεία VDR και οποιωνδήποτε συστημάτων παρακολούθησης για να διευκρινιστεί το τελευταίο λιμάνι ανταπόκρισης ενός σκάφους.

Η κύρωση αυτή δεν περιορίζεται στα πλοία και ισχύει επίσης για φορτία ή οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, τα έγγραφα της οποία φαίνεται να σχετίζονται με την Κριμαία.

Το τούρκικο εμπάργκο στην Δημοκρατία της Κριμαίας που έχει προσαρτηθεί στην Ρώσικη Ομοσπονδία μετά από ένα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα το 2014, έρχεται να προστεθεί στο εμπάργκο από/προς την Κύπρο.

Διαβάστε ακόμα