Εως την 21η Δεκεμβρίου η καταβολή Επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων από τον Πλοιοκτήτη ή τον Διαχειριστή ή τον Εφοπλιστή

Καταβολή Επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων από τον Πλοιοκτήτη ή τον Διαχειριστή ή τον Εφοπλιστή, έως την 21η Δεκεμβρίου 2021.

Kαταβολή Επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων

Διαβάστε ακόμα