Επανήλθε στην κερδοφορία το 2017 η Diana Containerships

Με απώλειες στο τέταρτο τρίμηνο αλλά κερδη συνολικα στο έτος έκλεισε το 2017 η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Diana Containerships Inc. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ανέφερε καθαρή ζημία ύψους 16,6 εκατ. δολαρίων, διπλασιάζοντας τις απώλειές της από το προηγούμενο έτος, που ανήλθαν σε 8,5 εκατ. δολάρια. Η ζημιά αυτή οφείλεται σε έξοδα απομείωσης για δύο πλοία συνολικού ύψους 8,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, συνολικά το περσινό έτος, η εταιρεία κατόρθωσε να επανέλθει στην κερδοφορία έχοντας βγάλει 3,8 εκατομμύρια δολάρια καθαρού κέρδους, ανακάμπτοντας από μια σημαντική ζημειά το προηγούμενο έτος που ανήλθε σε 149 εκατομμύρια δολάρια.

Το καθαρό κέρδος της για το 2017 έχει σχέση με μια διαγραφή χρέους ύψους 42,2 εκατ. δολαρίων που προέκυψε από την αναχρηματοδότηση του δανείου της με την Royal Bank of Scotland plc, η οποία είχε εξασφαλιστεί στις 30 Ιουνίου 2017.

Από την άλλη πλευρά, η καθαρή ζημία για ολόκληρο το 2016 περιελάμβανε 118,9 εκατομμύρια δολάρια για δαπάνες απομείωσης https://enaftilia.gr/oi-dapanes-apomeiosis-plittoun-ta-kerdi-tis-diana-containerships/ για επτά από τα πλοία της εταιρείας και 2,9 εκατομμύρια δολάρια ζημιάς από την πώληση δύο πλοίων.

Τα έσοδα από την χρονοναύλωση, μείον τις αποσβέσεις των προπληρωμένων χρεωστικών εσόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν σε 23,8 εκατ. δολάρια, έναντι 33,2 εκατ. δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα 11 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Diana, πέντε Panamaxes και έξι Post-Panamaxes, απασχολούνται σε χρονοναυλώσεις με μεγάλες εταιρείες.

Διαβάστε επίσης: Η Diana Containerships πουλά 12χρονο Panamax για σκραπ

Διαβάστε ακόμα