Επεκτείνεται στον τομέα της μεταφοράς αερίου η Dryships του Οικονόμου


Η Dryships έθεσε στόχο να μπει στην αγορά μεταφοράς αερίου έχοντας επιλοιγή να αποκτήσει 4 νεόκτιστα VLGC.

Η συμφωνία περιλαμβάνει 4 ξεχωριστές επιλογές για την αγορά των VLGC, τα οποία θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries της Νοτίου Κορέας με κόστος τα 83.5 εκ. δολάρια το κάθε ένα.

Τα νεόκτιστα πλοία αναμένεται να είναι έτοιμα μεταξύ του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου 2017 και είναι χρονοναυλωμένα ήδη για 5 ή 10 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Γ. Οικονόμου: «Πιστεύουμε μακροπρόθεσμα τις προοπτικές της αγοράς μεταφοράς αερίου. Η επιλογή της άμεσης απόκτησης τεσσάρων αδελφών πλοίων υψηλών προδιαγραφών και χρονοναυλωμένων σε σημαντικούς παίχτες της βιομηχανίας, μας δίνει την μοναδική ευκαιρία να εισαχθεί ένα νέο τμήμα σε μία στερεά θέση, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη»

Διαβάστε ακόμα