Επισκευές – ανταλλακτικά τα κύρια λειτουργικά έξοδα των πλοίων

Τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων αναμένεται να αυξηθούν τόσο το 2017 όσο και το 2018, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του διεθνούς συμβουλευτικής Moore Stephens. Οι επισκευές, η συντήρηση και τα ανταλλακτικά είναι οι κατηγορίες εξόδων που είναι πιθανόν να αυξηθούν σημαντικά σε κάθε ένα από τα δύο έτη.

Η έρευνα βασίζεται σε απαντήσεις από βασικούς παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, κυρίως πλοιοκτήτες και διαχειριστές στην Ευρώπη και την Ασία. Αυτές οι απαντήσεις αποκάλυψαν ότι το λειτουργικό κόστος των πλοίων ενδέχεται να αυξηθεί κατά 2,1% το 2017 και κατά 2,4% το 2018.

Το κόστος επισκευών και συντήρησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% τόσο στο 2017 όσο και στο 2018, ενώ οι δαπάνες για ανταλλακτικά προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 2% το 2017 και κατά 1,9% το 2018. Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες για δεξαμενισμούς (drydocking) αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,7 και 1,8% το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δαπάνες για τους μισθούς των πληρωμάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7% σε καθένα από τα εξεταζόμενα έτη, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες για τα πληρώματα ενδέχεται να αυξηθούν κατά 1,6% το 2017 και 1,5% το 2018.

Η αύξηση των δαπανών για τα λιπαντικά αναμένεται να είναι 1,6% τόσο για το 2017 όσο και για το 2018. Εν τω μεταξύ, οι προβλεπόμενες αυξήσεις στα εμπορικά καταστήματα είναι 1,5% και 1,7% τα δύο εξεταζόμενα έτη, ενώ τα τέλη διαχείρισης αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,7% και 1,0% το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.

Το κόστος της ασφάλειας πλοίων και των μηχανημάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5% και 1% το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, ενώ για την ασφάλιση Προστασίας & Αποζημίωσης (P&I) οι προβλεπόμενες αυξήσεις είναι 0,7% και 1,1% αντίστοιχα.

Οι προβλεπόμενες συνολικές αυξήσεις του κόστους είναι υψηλότερες στον κλάδο των πλοίων ανοικτών θαλάσσης, όπου κινούνται κατά μέσο όρο στο 4,8% και στο 3,8% αντίστοιχα για το 2017 και το 2018. Αντίθετα, οι προβλεπόμενες αυξήσεις του κόστους στον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι μόλις 1,1% και 0,8% .

Το λειτουργικό κόστος των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην, εν τω μεταξύ, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2017 και κατά 2,4% το επόμενο έτος, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για δεξαμενόπλοια είναι 2,1% και 2,7%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν διάφορους παράγοντες ανησυχίας που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Το έξοδα για το πλήρωμα ήταν υψηλά στον κατάλογο, για το οποίο ένας από τους ερωτηθέντες σημείωνε ότι “είναι το 60% των λειτουργικών δαπανών μας και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα απόφασης όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση – αλλά περιορισμένη προσφορά – εργατικού δυναμικού και όταν οι εργοδότες καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και πιο επαχθείς απαιτήσεις”.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι δαπάνες για το πλήρωμα και τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι οι δύο κύριοι παράγοντες των λειτουργικών εξόδων αλλά, αν και αναμένεται τα έξοδα ασφάλισης να μειωθούν τα επόμενα δύο χρόνια, τα έξοδα για το πλήρωμα θα παραμείνουν τα ίδια. “Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά κυρίως εκείνες που εκμεταλλεύονται τάνκερ και πλοία μεταφοράς χημικών προϊόντων και φυσικού αερίου, αντιμετωπίζουν την προοπτική αύξησης του κόστους έως το 2018 για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού”.

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τους τρεις παράγοντες που θα επηρεάσουν περισσότερο τις λειτουργικές δαπάνες τους επόμενους 12 μήνες. Συνολικά, το 21% των ερωτηθέντων (παρόμοιο με την περυσινή έρευνα) χαρακτήρισε το κόστος χρηματοδότησης ως τον σημαντικότερο παράγοντα, ακολουθούμενο από τις προμήθειες του πληρώματος, στο 19%. Ο ίδιος ο ανταγωνισμός μειώθηκε από 19% σε 15% και έπεσε στην τρίτη θέση, την οποία μοιράζεται μαζί με το κόστος των νέων κανονισμών, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην έρευνα για πρώτη φορά. Οι τάσεις ζήτησης και το κόστος των πρώτων υλών, εν τω μεταξύ, κατέχουν την τέταρτη θέση στο 10%, με το εργατικό κόστος πέμπτο στο 9%, όλα σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την περυσινή έρευνας, όταν έφταναν αντίστοιχα 17%, 11% και 13%.

Ο Richard Greiner, επικεφαλής της Moore Stephens Partner για τον τομέα Ναυτιλίας & Μεταφορών δήλωσε: “Το γεγονός ότι οι επισκευές και η συντήρηση και τα ανταλλακτικά προέκυψαν ως τα στοιχεία με τις μεγαλύτερες προβλεπόμενες αυξήσεις κόστους τόσο το 2017 όσο και το 2018 δεν ήταν πιθανότατα αναπάντεχο δεδομένου ότι πρόκειται για δύο είδη δαπανών για τα οποία οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης είχαν προχωρήσει σε ενδεχόμενες εξοικονομήσεις ή καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα έτη, και τέτοιες εξοικονομήσεις δεν μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς να επηρεάσουν την ασφάλεια”.

Διαβάστε ακόμα