«Επιτακτική η Αναβάθμιση της Δημόσιας Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης»

Ερώτηση Βουλευτή κ. Χάρη Θεοχάρη για την Αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θέμα: «Επιτακτική η Αναβάθμιση της Δημόσιας Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης»

Τα τελευταία έτη και εν μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης παρατηρείται σαφής στροφή των νέων για απασχόληση στη ναυτιλία. Μόνο το έτος 2016, περίπου 5 χιλιάδες άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να λάβουν ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα με μόλις το 4 τοις εκατό εξ αυτών να απορροφάται από τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές. Το υπόλοιπο 96 τοις εκατό είτε εγκατέλειψε τον αρχικό επαγγελματικό προγραμματισμό είτε προσέφυγε σε ναυτικές σχολές τρίτων χωρών όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ινδία, και το Πακιστάν.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παρουσιάζει ξεχωριστή δυναμική καθώς σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η πλήρης αντικατάσταση των αλλοδαπών ναυτικών με Έλληνες δύναται να προσεγγίσει τις 82 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο σύνολο των ειδικοτήτων. Με δεδομένο μάλιστα ότι υφίσταται αύξηση του στόλου των πλοίων όλων των κατηγοριών, η ανάγκη εξεύρεσης πληρώματος για την επάνδρωση πλοίων καταλαμβάνει πρωτεύουσα σημασία.
Τροχοπέδη στην αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών και της απασχόλησης στην ποντοπόρο αποτελούν οι μη άρτιες δομές στη δημόσια ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση όπως αυτή παρέχεται από τα ναυτικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Η αναβάθμιση των ημερήσιων και νυχτερινών ναυτικών ΕΠΑΛ που, στα εννέα (9) χρόνια λειτουργίας τους, προσφέρουν τις ειδικότητες του πλοιάρχου και του μηχανικού τόσο σε απόφοιτους Γυμνασίου όσο και Λυκείου και με δυνατότητα συνέχισης της φοίτησης στις ΑΕΝ μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων ή παρακολούθησης ειδικών τμημάτων στον Ασπρόπυργο είναι απαραίτητη όπως παγίως τονίζει σε ανακοινώσεις η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Στο επίπεδο των ΑΕΝ, η παράταση του χρόνου φοίτησης και η ανεργία εκτιμάται ότι οφείλεται εν πολλοίς στην μη δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών ταξιδιών από τους σπουδαστές λόγω μη εξασφάλισης του απαιτούμενου αριθμού πλοίων, η ναυτολόγηση των οποίων σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 251/1999 γίνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Η τροποποίηση των χρονικών περιόδων ταξιδιών των δοκίμων ναυτικών εκτιμάται ότι δύναται να προσφέρει λύση ενισχύοντας την πρακτική εμπειρία, και ευνοώντας τη συνεργασία με ναυτιλιακές εταιρίες μετά το πέρας των σπουδών τους.

Στο παζλ των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ναυτικά ΕΠΑΛ και οι ΑΕΝ έρχονται να προστεθούν οι ελλείψεις σε ναυτοδιδάσκαλους, βιβλία και βοηθήματα διδασκαλίας, η μη κρατική επιχορήγηση της πρακτικής εκπαίδευσης, η υποβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εγκαταστάσεων.

Επειδή η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εισφέροντας στην εισαγωγή συναλλάγματος και ενισχύοντας την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία σε διεθνές επίπεδο,
Επειδή η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης δύναται να αποτελέσει δεξαμενή άντλησης νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα τόσο από την Ελλάδα όσο και τρίτες χώρες,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:
Ποια η πρόβλεψη του υπουργείου σας ώστε να συντελεστεί αναβάθμιση των ναυτικών ΕΠΑΛ στη βάση συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων που θα επιτρέψουν την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων στα σύγχρονα πλοία;

Ποια η εξέλιξη των αποφοίτων των ναυτικών ΕΠΑΛ; Υπάρχει προγραμματισμός για επιπλέον κύκλους επιμόρφωσης καθώς και για αυξημένη θαλάσσια υπηρεσία για έκαστο βαθμό ώστε να εξελιχθούν οι απόφοιτοι σε αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού Α΄Τάξεως;

Υπάρχει σχεδιασμός για κρατική επιχορήγηση της πρακτικής εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση πλοίων που να δέχονται τους σπουδαστές; Εξετάζετε την δυνατότητα παροχής και άλλων κινήτρων όπως η ελάφρυνση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ);

Ποια τα πλάνα σας για τη διοικητική αναμόρφωση του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ως μέσο για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης;

Ποια η μέχρι σήμερα αποτίμηση του έργου του Γραφείου Σταδιοδρομίας που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4150/2013; Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά στοιχεία ανά εξαμηνιαίες χρονικές περιόδους.

Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της έλλειψης ναυτοδιδάσκαλων στις ΑΕΝ; Ποιο το ετήσιο ύψος των κονδυλίων του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης;

Διαβάστε ακόμα