Έρευνα: Έχετε οικογενειακή παράδοση στο ναυτικό επάγγελμα ή όχι;