Γιατί η καμπίνα του καπετάνιου βρίσκεται σχεδόν πάντα στην δεξιά πλευρά του πλοίου;

Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα οποία πολλές δημιουργούν απορίες στους ανθρώπους. Τέτοια μπορεί να είναι το γιατί τα ύφαλα ενός πλοίου είναι κυρίως βαμμένα με κόκκινο χρώμα ή γιατί η γέφυρα ενός πλοίου ονομάστηκε έτσι ή γιατί τα φινιστρίνια των πλοίων είναι στρογγυλά.

Μια άλλη τέτοια ερώτηση είναι το γιατί η καμπίνα του καπετάνιου βρίσκεται πάντα, ή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη δεξιά πλευρά του πλοίου;

Η τοποθέτηση της καμπίνας του καπετάνιου στη δεξιά πλευρά του πλοίου είναι μια παράδοση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά υπήρξαν και ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτήν, όπου η καμπίνα του καπετάνιου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

Αφήνοντας κατά μέρος τις εξαιρέσεις, παλιά, η δεξιά πλευρά θεωρούνταν ανώτερη από την αριστερή πλευρά από κάθε άποψη, είτε πρόκειται για εθιμοτυπίες σχετικά με την σημαία είτε για την τήρηση φυλακής, όπου τα πιο έμπειρα μέλη του πληρώματος συνήθιζαν να κάνουν βάρδια στη δεξιά πλευρά. Ο καπετάνιος σαν επικεφαλής του πλοίου θεωρούνταν ανώτερος από όλο το υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου και έτσι του δόθηκε η ανώτερη πλευρά του πλοίου.

Στη σύγχρονη εποχή ωστόσο, η καμπίνα του καπετάνιου η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλοίου δεν θεωρείται ότι είναι ανώτερη ή καλύτερη από κάποια άλλη. Στις μέρες μας άλλος είναι ο λόγος, και όσο για κάποιους να μη μοιάζει σημαντικός, αυτός είναι.

Η δεξιά πλευρά ενός πλοίου, είναι η πλευρά η οποία δίνει προτεραιότητα στα άλλα πλοία, είναι δηλαδή το υπόχρεο πλοίο, και άρα αυτό το πλοίο θα πρέπει να κάνει χειρισμό ώστε να αποφύγει την σύγκρουση.

Με λίγα λόγια ο καπετάνιος μπορεί να δει καλύτερα τα πλοία που διασταυρώνονται από τα δεξιά του και δείχνουν το κόκκινο φως, κάτι που σημαίνει ότι αυτά έχουν προτεραιότητα, οπότε λογίζονται ως φυλασσόμενα και άρα θα πρέπει να αλλάξει πορεία το υπόχρεο πλοίο.

Μπορεί επίσης να παρακολουθεί καλύτερα εάν ο αξιωματικός φυλακής στη γέφυρα έχει κάνει τον κατάλληλο χειρισμό για να αποφύγει μια ενδεχόμενη σύγκρουση.

Η πλειοψηφία των ναυτικών το γνωρίζει αυτό αλλά για αυτούς που δε το γνώριζαν ελπίζουμε να τους φάνηκε χρήσιμο.

Διαβάστε ακόμα